Vlasenica : Jesenja deratizacija od 04. do 15. novembra Štampa
Napisao Sladjana Brajovic   
sreda, 30 oktobar 2019 06:57

alt
alt

alt
Vlasenica - Na području opštine Vlasenica, u periodu od 04. do 15. novembra biće provedena sistemska, jesenja deratizacija  u cilju sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari. Obavezna sistemska deratizacija , koja će biti sprovedena na osnovu naredbe Načelnika opštine , obuhvata :

• Zgrade javne uprave i objekte u vlasništvu Opština,
• Podrumske prostorije stambenih zgrada,
• Predškolska ustanova “Prvi koraci” Vlasenica,
• JU Osnovna škola  „Vuk Кaradžić” Vlasenica sa područnim odjeljenjima u Cerskoj, Cikotskoj Rijeci i Mišarima,
• JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica,
• Poljoprivredni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo–Studijski program Šumarstvo Vlasenica,
• Dom zdravlja i područne ambulante,
• Vjerski objekti,
• Vodovodna i kanalizaciona mreža,
• Otvorene površine u javnoj upotrebi (pijace, parkovi, gradsko groblje i gradski stadion),
• Deponija smeća,
•Divlja odlagališta smeća i napušteni objekti,
• Obale i vodotok  Jezera,
•Obale i vodotok rijeke Sušice,

•Svi poslovni objekti bez obzira na vrstu djelatnosti i oblik svojine.

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/17), člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16 i 36/19) i člana 66. Statuta Opštine Vlasenica („Službeni glasnik Opštine Vlasenica“ broj 90/17) Načelnik opštine Vlasenica d o n o s i:


N A R E D B U

O OPŠTOJ SISTEMATSКOJ  DERATIZACIJI  NA TERITORIJI
OPŠTINE VLASENICA ZA  JESEN  2019. GODINE

I

U cilju sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari obavezno je izvršiti opštu sistematsku deratizaciju na području opštine Vlasenica ( u daljem tekstu " sistematska deratizacija").
II

 Sistematsku deratizaciju  vršiti u periodu od  04.11.2019. – 15.11.2019. godine i to :

• Zgrade javne uprave i objekte u vlasništvu Opština,
•Podrumske prostorije stambenih zgrada,
• Predškolska ustanova “Prvi koraci” Vlasenica,
•JU Osnovna škola  „Vuk Кaradžić” Vlasenica sa područnim odjeljenjima u Cerskoj, Cikotskoj Rijeci i Mišarima,
•JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica,
• Poljoprivredni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo–Studijski program Šumarstvo Vlasenica,
• Dom zdravlja i područne ambulante,
• Vjerski objekti,
•Vodovodna i kanalizaciona mreža,
• Otvorene površine u javnoj upotrebi (pijace, parkovi, gradsko groblje i gradski stadion),
• Deponija smeća,
•Divlja odlagališta smeća i napušteni objekti,
• Obale i vodotok Jezera,
• Obale i vodotok rijeke Sušice,
• Svi poslovni objekti bez obzira na vrstu djelatnosti i oblik svojine.

III

 Deratizaciju vrši ovlašćeni izvođač koji posjeduje rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o ispuljavanju propisanih uslova za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u daljem tekstu: "Davalac usluga".

IV

 Troškove usluga deratizacije plaćaju:

1.Opština za zgrade opštinske uprave i javna preduzeća čiji je osnivač, po predhodno sklopljenom ugovoru sa davocem usluga.
2.Pravna lica i udruženja po prethodno sklopljenom ugovoru sa davaocem usluga shodno kvadraturi prostora i vrsti djelatnosti koje obavljaju.
3.Privatne uslužne,  trgovinske, zanatske i ugostiteljske radnje shodno površini prostora i utrošenoj masi sredstva za deratizaciju.

4. Domaćinstva i Zajednice etažnih vlasnika.

v

Protiv pravnih i fizičkih lica, vlasnika preduzetničkih radnji, vlasnika stambeno-porodičnih zgrada i nosioca stanarskog prava koji ne postupe u skladu sa Naredbom, primijenit će se mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/17).
VI

Neposredan nadzor nad izvođenjem sistematske deratizacije vrši nadležna inspekcija Opštine Vlasenica, a primjedbe i prigovore na kvalitet izvršene deratizacije u toku akcije dostaviti Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, Odsjek za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije.

VII

 Izvođač  deratizacije je dužan blagovremeno obavijestiti stanovništvo i upozoriti na izvođenje ove značajne akcije putem sredstava javnog informisanja i plakatiranjem grada, ureda i seoskih centara.
Izvođač usluga je dužan da sa državnim, privatnim preduzećima i samostalnim preduzetnicima sklopiti ugovor, prije ulaska u posao.

VIII

 Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Vlasenica.

  NAČELNIК OPŠTINE
  Miroslav Кraljević, s.r.

Poslednje ažurirano sreda, 30 oktobar 2019 07:03