Vlasenica : Raspisan konkurs za dodjelu stipendija, otvoren do 16.decembra 2019.godine Štampa
Napisao Sladjana Brajovic   
petak, 15 novembar 2019 11:48

alt
alt

alt
Vlasenica - Opština Vlasenica raspisala je konkurs za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2019/2020. godini, u okviru kojeg će biti dodijeljeno 40 stipendija. Na konkurs mogu aplicirati redovni studenti visokoškolskih ustanova sa prosječnom ocjenom 8,5 i više i učenici generacije, studenti čiji su roditelji slabog materijalnog stanja, studenti iz višečlanih porodica, studenti bez roditelja, studenti djeca poginulih boraca, djeca invalida, studenti sa hendikepom i civilne žrtve rata. Javni konkurs je otvoren od 15.11.2019. do 16.12.2019. godine - objavljeno je na web stranici opštine Vlasenica.

Општи услови за додјелу стипендија

За додјелу стипендија из тачке I овог конкурса могу конкурисати редовни студенти високошколских установа, који имају пребивалиште на територији општине Власеница, и који испуњавају сљедеће опште услове:

1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2) да су студенти друге или виших година студија на првом циклусу студија,

3) да први пут уписују годину студија у школској 2019/2020. години,

4) да нису обнављали двије или више година студија, изузев у случајевима теже болести, његе дјетета до године дана живота и одржавања трудноће, те другим оправданим случајевима, за које су дужни приложити одговарајуће доказе,

5) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања, и

6) да нису старији од 28 година живота.

III

Критеријуми за утврђивање ранг–листе студената за додјелу стипендија су:

1) успјех у претходним студијским годинама,

2) уписана година студија и

3) социјални статус.

IV

Образац захтјева за додјелу стипендије биће доступан кандидатима на интернет страници општине Власеница: www.opstinavlasenica.org, а може се преузети и лично у Пријемној канцеларији Оштинске управе општине Власеница.

V

Потребна документација

Уз захтјев за додјелу стипендије студенти са просјечном оцјеном 8,50 и више и ученици генерације, као и студенти, чији су родитељи слабог материјалног стања, и студенти из вишечланих породица дужни су приложити сљедећу документацију:

 • Потврду о статусу редовног студента одређене године студија ,
 • Оцјене из претходних година студија, са изведеном просјечном вриједности оцјена, постигнутих током студирања,
 • Овјерену фотокопију индекса-прва страна,
 • Фотокопију личне карте,
 • Овјерену изјаву да нису корисници стипендије других субјеката,
 • Изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа),
 • Увјерење да су корисници социјалне помоћи,
 • Доказе о примањима за сваког члана домаћинства:
 1. Докази о висини личних примања,
 2. Увјерења о износу пензија,
 3. Потврде Бироа за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
 4. Остале доказе о примањима,
 • Фотокопију награде или признања са републичких и државних такмичења.

Уз захтјев за додјелу стипендије студенти без родитеља, студенти дјеца погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и цивилне жртве рата дужни су приложити сљедећу документацију:

 • Потврду о статусу редовног студента одређене године студија,
 • Оцјене из претходних година студија, са изведеном просјечном вриједности оцјена, постигнутих током студирања,
 • Овјерену фотокопију индекса,
 • Фотокопију личне карте
 • Изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа),
 • Овјерену изјаву да нису корисници стипендије из других извора финанасирања,
 • Сљедећа увјерења или доказе:
 • Извод из матичне књиге умрлих (дјеца без једног или оба родитеља),
 • Увјерење да су чланови породице погинулог борца,
 • Увјерење о инвалидности (ученици и студенти чији је родитељ инвалид),
 • Увјерење да су корисници социјалне помоћи,
 • Увјерење о хендикепу особе, која се пријављује на конкурс,
 • Доказе о примањима за сваког члана домаћинства:
 1. Докази о висини личних доходака,
 2. Увјерења о износу пензија,
 3. Увјерења о износу породичне и личне инвалиднине,
 4. Потврду Бироа за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
 5. Остале доказе о примањима.
 • Овјерене фотокопије награда, признања, диплома, научних и пројектних радова, и сл.

VI

Подносиоци пријава морају имати отворен текући рачун на своје име у некој од банака у Републици Српској.

VII

Захтјеви за додјелу стипендија са потребном документацијом достављају се лично, у пријемну канцеларију Општинске управе општине Власеница, шалтер број 6, са назнаком ”Комисија за додјелу стипендија –Не отварати-”.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VIII

Јавни конкурс биће објављен на интернет страници општине Власеница:  www.opstinavlasenica.org и на огласној табли Општинске управе општине Власеница.

IX

Јавни конкурс остаје отворен од 15.11.2019. године до 16.12.2019. године.

X

Прелиминарна ранг-листа кандидата биће објављена на интернет страници општине Власеница: www.opstinavlasenica.org и огласној табли Општинске управе општине Власеница.

Незадовољни кандидати имају право приговора на исту Начелнику општине, у року од осам дана од дана објављивања.

На основу размотрених приговора, формираће се коначна ранг-листа, која ће се објавити на исти начин.

Документи за преузимање:
Захтјев за стипендију просјек већи од 8.5 и ученици генерације
Захтјев за стипендију слабо материјално стање и вишечлане породице
Захтјев за стипендију студенти без родитеља, ППБ, ЦЖР, хендикеп