ističemonaslovnaRegija Birač

Sjednica Skupštine opštine Milići 31.avgusta

Milići – Sedamnaesta sjednica Skupštine opštine Milići zakazana je za četvrtak, 31.avgust. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Milići sa početkom rada u 10:00 časova, a odbornici će razmatrati 14.tačaka dnevnog reda.

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa Šesnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Milići održane 27. juna 2023.godine.
 2. Informacija o radu Načelnika opštine između dvije sjednice.
 3. Prijedlog Rezolucije o zaštiti i nepovredivosti prava Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave opštine Milići u Republici Srpskoj.
 4. Informacija o radu Policijske stanice Milići za period 01.01.-30.06.2023. godine
 5. Informacija o stanju i aktivnostima u oblasti privrede i preduzetništva na području opštine Milići.
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja opštine Milići za period 2023-2030 godina.
 7. Prijedlog Odluke o kupovini nepokretnosti.
 8. Informacija o aktivnostima u stambeno-komunalnoj oblasti na području opštine Milići.
 9. Informacija o aktivnostima u oblasti urbanističkog planiranja i građenja na području opštine Milići.
 10. Informacija o stanju u oblasti zaštite prirodnih dobara i životne sredine na području opštine Milići.
 11. Informacija o aktivnostima u mjesnim zajednicama na području opštine Milići za period 01.01.-30.06. 2023. godine.
 12. Informacija o aktivnostima i saradnji Opštine na regionalnom planu sa višim nivoima vlasti i međunarodnom planu.
 13. Informacija o stanju imovine opštine Milići.
 14. Odbornička pitanja.

U Informaciji o stanju i aktivnostima u oblasti privrede i preduzetništva na području opštine Milići, koja će se naći pred odbornicima, piše da u odnosu na prethodnu godinu broj poslovnih subjekata nešto je veći i to broj d.o.o. i preduzetnika. Ovdje treba napomenuti da se u Registru Poreske uprave kao aktivni vode i subjekti koji na terenu ne funkcionišu i koji radi neizmirenih obaveza nisu odjavili JIB.

Kad su u pitanju preduzetnici, primjetna je tendencija rasta broja registrovanih. U 2022. godini registovano je 35 novih preduztenika, od čega 26 iz oblasti zanatsko-uslužnih djelatnosti, čemu je najviše doprinio projekat Zavoda za zapošljavanje RS.
U 2022. godini evidentan je pad broja odjavljenih preduzetnika u odnosu na prethodnu, gdje je u 2022. godini odjavljeno 9, a u 2021.godini čak 17 preduzetnika. Analizom tabele i podataka iz ranije godine, nameće se zaključak da je 2022. godina bila daleko stabilnija od prethodne, najvećim dijelom zbog ublažavanja mjera zaštite od virusa Korona.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Pogledajte još
Close
Back to top button