BiHnaslovna

Misija OSCE – obuka za novoimenovane sudije i tužioce

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa centrima za obuku sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, organizirala je, 11. oktobra, u Sarajevu, edukativnu obuku na temu etičkih standarda i disciplinske prakse prilagođenu potrebama oko 40 novoimenovanih sudija i tužilaca.

Cilj obuke je bio detaljnije upoznati novoimenovane sudije i tužioce sa etičkim standardima i principima na kojima se ti standardi temelje, sadržanim u kodeksu etičkog ponašanja koji se odnosi na sudije i tužioce. Program obuke poseban naglasak je stavio na ključne aspekte poput integriteta, nepristrasnosti i odgovornosti za nosioce pravosudnih funkcija, kao i na rješavanje sukoba interesa i odgovorno korištenje društvenih mreža i komunikacije s javnošću.

Velimir Delovski, pravni savjetnik u Odjelu za vladavinu prava Misije OSCE-a u BiH, istakao je: „Integritet, neovisnost i odgovornost, kako pravosuđa u cjelini, tako i pojedinaca koji ga čine, temelj je pouzdanog, efikasnog i pravednog pravosudnog sistema, ali i temelj demokratskog i inkluzivnog društva. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini trajno je posvećena očuvanju profesionalnih standarda nosilaca pravosudnih funkcija“.

Učesnici su imali priliku učiti iz praktičnih primjera disciplinskih postupaka koji se vode pred disciplinskim tijelima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Aldijana Porča, edukatorica i disciplinska tužiteljica u Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegodine rekla je da je teško navesti neku drugu profesiju za koju je obuka o etici i integritetu značajnija od profesije sudija i tužilaca. „Svrha organiziranja ovakvih obuka je u prvom redu unapređenje (samo)kritičkog razmišljanja sudija i tužilaca, u cilju jačanja njihovog ličnog integriteta te u konačnici stvaranja jedne kulture otvorenog dijaloga među nosiocima pravosudnih funkcija o etičkim dilemama sa kojima se suočavaju pri svakodnevnom obavljanju dužnosti. Cijeneći navedeno, ovakva vrsta obuke od posebnog je značaja za novoimenovane sudije i tužioce, čiji se doprinos kreiranju pouzdanog sistema vladavine prava u Bosni i Hercegovini tek očekuje“, istakla je tužiteljica Porča.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button