ističemoRegija BiračVijesti

Osamnaesta redovna sjednica SO Milići u četvrtak,2.novembra

Osamnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Milići zakazana je za četvrtak, 2. novembar  2023. godine. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Milići sa početkom rada u 10:00 časova – najavljeno je iz Odsjeka za skupštinske poslove.

Osamnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Milići sadrži sledeći dnevni red :

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa Sedamnaeste redovne sjednice održane 31.08.2023. godine.
 2. Informacija o radu Načelnika opštine između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Milići.
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.06.2023.godine.
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Nacrta Rebalansa Budžeta opštine Milići za 2023. godinu.
 5. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Nacrta Budžeta Opštine  Milići za 2024.godinu. 
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Plana investicija za 2024. godinu.
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Nacrta Programa rada Skupštine opštine Milići  za 2024. godinu.
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva  i ulica u naseljima za 2024.godinu.
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa Zimskog održavanja puteva na području opštine Milići.
 10. Prijedlog Odluke o kupovini nepokretnosti k.p. 494/4.
 11. Prijedloga Odluke o ukidanju svojstva dobra u opštoj upotrebi za parcele k.p. 545/2 i 552/2.
 12. Informacija o stanju u oblasti zaštite prirodnih dobara i životne sredine na području opštine Milići.
 13. Informacija o radu JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje “Poletarac” Milići za  period 01.01.-30.06.2023.godine.
 14. Informacija o organizaciono-tehničkim pripremama JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje “Poletarac” Milići za školsku 2023/2024.godinu.
 15. Prijedlog Odluke o saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Poletarac“ Milići za 2024. godinu.
 16. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa rada JU OŠ “Aleksa Jakšić” Milići na kraju školske 2022/2023.godine.
 17. Informacija o organizaciono-tehničkim pripremama JU OŠ “Aleksa Jakšić” za školsku 2023/2024.godinu.
 18. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa rada JU SŠC “Milutin Milanković” Milići na kraju školske 2022/2023.godine.
 19. Informacija o organizaciono-tehničkim pripremama JU SŠC “Milutin Milanković” za školsku 2023/2024.godinu.
 20. Informacija o radu Policijske stanice za period 01.01.-30.06.2023. godine i
 21. Informacija o radu Doma zdravlja “Sveti Nikola“ Milići za  period 01.01.-30.06.2023.godine.
 22. Informacija o radu Narodne biblioteke Milići za  period 01.01.-30.06.2023.godine.
 23. Informacija o radu JU Centar za socijalni rad za  period 01.01.-30.06.2023.godine.
 24. Informacija o radu JU „Sportski centar Milići”za  period 01.01.-30.06.2023.godine.
 25. Informacija o radu AD “Komunalno“ Milići za  period 01.01.-30.06.2023.godine.
 26. Informacija o radu SD “Milići” Milići za  period 01.01.-30.06.2023.godine.
 27. Odbornička pitanja.

                                                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                                            SKUPŠTINE OPŠTINE

Predrag Sušić

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button