ističemonaslovnaRegija Birač

Udruženje Priroda Bratunac organizuje 15.10. Sajam žena sa sela

U nedjelju 15.okotbra na platou ispred gradske pozornice u Bratuncu, Udruženje “Priroda” organizuje Sajam žena sa sela u okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena sa sela. Sajam se održava u okviru projekta Ekonomsko osnaženje žena sa sela koji provodi Udruženje “Priroda”, a koji je podržan od strane Ekumenske inicijative žena iz Omiša.

“Na sajmu će se predstaviti 22 žene sa svojim proizvodima i uslugama, odnosno agro, porodičnim i kućnim biznisima i ručnom radinošću, kao  i brošura sa opisima njihovih preduzetničkih inicijativa” – piše u saopštenju dostavljenom iz Udruženja žena “Priroda” Bratunac.

Na Sajmu će takođe biti predstavljen i Vodič za registraciju seoskih domaćinstava koji je kreiran i odštampan u okviru projekta, a u saradnji sa opštinskom upravom  Bratunac i Turističkom organizacijom Bratunac.

Predhodno je u okviru ovog projekta Udruženje žena “Priroda” održalo niz edukativnih I praktičnih radionica sa ženama korisnicama projekta u okviru kojih su stečena nova znanja I vještine  u oblasti razvoja seoskog turizma, marketinga I dizajna – dodaje se u saopštenju. 

Sajam žena sa sela održaće se u nedjelju 15.oktobra sa početkom u 10:00 časova u Bratuncu.

15. oktobar je ustanovljen kao Međunarodni dan žena na selu na nivou Ujedinjenih nacija. Ovaj dan se obilježava organizovanjem raznih aktivnosti i događaja koji ukazuju na težak položaj žena na selu. Žene na selu mnogo rade, a malo imaju, i njihov položaj je veoma težak.

Priznanje njihovog značaja i uloge, priznanje potrebe da se uslovi njihovog života moraju poboljšati, prvi je korak ka postizanju bolje budućnosti žena na selu i svih nas.

Žene u ruralnim područjima, čiji opstanak u velikoj mjeri zavisi od prirodnih resursa i poljoprivrede, predstavljaju više od četvrtine svjetske populacije. U zemljama u razvoju, ruralne žene čine skoro 43 odsto ukupne radne snage u poljoprivredi. One proizvode i obrađuju većinu raspoloživih prehrambenih proizvoda, sa najvećom odgovornošću za sigurnost hrane.

Međunarodni dan ruralnih žena prvi put je osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji 62/136 od 18. decembra 2007. godine. Ova rezolucija priznaje “kritičnu ulogu i doprinos ruralnih žena, uključujući autohtonu kulturu za promociju poljoprivrednog i ruralnog razvoja, bezbjednost hrane i smanjenje siromaštva. ”

Održivi razvoj uključuje rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Cilj je da se udvostruči produktivnost poljoprivrede i prihod malih proizvođača, posebno žena.

Bosna i Hercegovina se obavezala na implementaciju međunarodnih instrumenata koji se bave ženama na selu, uključujući i Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena člana 14. Pekinške deklaracije i Platforme za akciju.

Uloga žena u ruralnim područjima od posebnog je značaja u proizvodnji hrane, a 16. oktobra obilježavamo i Svetski dan hrane, kao i Dan borbe protiv siromaštva 17. oktobra. Žene igraju važnu ulogu u ekonomskom opstanku svoje porodice i zajednice, međutim, dobijaju malo ili nikakvo priznanje za svoje napore, a one su često uskraćene za pristup rezultatima njihovog rada ili koristima razvojnog procesa. Iako formalno imaju iste prava, one ih ne uživaju uvijek jednako kao muškarci. Ovo je najčešće posljedica tradicije i patrijarhalnih odnosa u seoskim domaćinstvima koji žene stavljaju u podređenu poziciju.

 

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button