BiH

Misija OSCE-a : Održana konferencija o učešću građana u donošenju odluka na lokalnom nivou

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas je bila domaćin konferencije pod nazivom „ Učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u BiH: Ka suštinskom partnerstvu“ – navodi u saopštenju za javnost Misija OSCE-a.

Cilj konferencije je bio da omogući razgovor između predstavnika općinskih i kantonalnih vlasti, medija, nevladinih i međunarodnih organizacija u BiH o praksi učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou, da identifikuje olakšavajuće i otežavajuće faktore i da predloži naredne korake.

Mathieu Lemoine, šef Odjela za politiku i planiranje pri Misiji OSCE-a u BiH, je istakao sljedeće: „Ne može se dovoljno naglasiti važnost učešća građana u donošenju odluka. To je ključna karakteristika demokratije i dobre uprave. Nažalost, demokratija u Bosni i Hercegovini već decenijama pati od nedostatka učešća građana. To je naročito tačno kada je u pitanju demokratija na lokalnom nivou, jer smo spoznali da su postojeći mehanizmi učešća građana nedovoljno iskorišteni i nedjelotvorni.“

Učesnici su imali priliku da analiziraju postojeće mehanizme, uključujući njihove dobre strane i slabosti, kao i da istaknu stečena iskustva i najbolje primjere iz prakse u državi i u regionu.

Bryony Rudkin, predsjednica Odbora za aktualna pitanja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, je rekla: „Za ostvarenje naše zajedničke vizije inkluzivne lokalne demokratije, zasnovane na ljudskim pravima, potrebni su stalni napori usmjereni ka tome da se svačiji glas jasno čuje, naročito glas onih čiji se glas nije čuo, kontinuirana saradnja sa građanima u svim fazama kreiranja politika djelovanja i potrebno je da pritom prigrlimo inovativne pristupe djelovanju.“

Predsjednik Centra za životnu sredinu, Tihomir Dakić, je naglasio: „Kada se iskoriste sve poluge učešća javnosti, od informisanja, preko davanja prijedloga i sugestija, potrebno je jačati i informisati javnost da se koristi i pristup pravosuđu, ukoliko dođe do povrede prava učešća. Baš onako kako je to predvidjela i Aarhuska konvencija. Izbore imamo svaki dan, a ne svake četiri godine.“

Ova konferencija je dio širih napora Misije OSCE-a u BiH u pružanju podrške nastojanjima i inicijativama čiji je cilj osnaživanje i omogućavanje učešća građana u procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti, u konačnici učvršćujući i promovišući taj osnovni demokratski princip.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button