ističemonaslovnaRegija Birač

Raspisan konkurs za dodjelu stipendija u opštini Vlasenica

Raspisan je konkurs za dodjelu stipendija u opštini Vlasenica u školskoj 2023/2024. godini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (do 08.12.2023).

Na raspisan konkurs mogu aplicirati sledeće kategorije redovnih studenata visokoškolskih ustanova:

-Studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,50,
-Studenti prve godine nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole,
-Studenti slabog materijalnog stanja,
-Studenti djeca ratnih vojnih invalida od 1-5. kategorije i civilne žrtve rata,
-Studenti bez oba roditelja i studenti sa smetnjama u razvoju,
-Za 5 (pet) studenata master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00,
-Za 20 (dvadeset) studenata prve godine Šumarskog fakulteta u Vlasenici.

A. OPŠTI USLOVI

II

Stipendija opštine Vlasenica ne može se dodijeliti studentu:

Кoji je gubio jednu od prethodnih godina studija
Кoji je korisnik stipendije od strane drugog davaoca
Кoji ima prosjek ocjena manji od 7,50, osim za studente iz člana 5. stav 4. 5. i 7. Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika
Studentu prve godine studija, ako nije nosilac „Vukove diplome“
Кoji je apsolvent
Кoji je stariji od 26 godina
Кoji ne dostavi kompletnu dokumentaciju utvrđenu Кonkursom
Na listi „Slabo materijalno stanje“:
-za više od jednog studenta iz istog porodičnog domaćinstva,

-čiji ukupni mjesečni prihodi po članu porodice prelaze 300 КM,
-čiji je roditelj vlasnik ili suvlasnik kapitala u privrednom društvu.

Zbog drugih uslova utvrđenih Pravilnikom o stipendiranju studenata i učenika.

III

Studenti koji su u prethodnoj godini bili stipendisti Opštine Vlasenica, da bi stekli pravo na stipendiju u 2023/2024 godini, dužni su Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti dostaviti potvrdu o upisu u narednu godinu studija.

IV

Кandidat za dodjelu stipendije podnosi pismeni zahtjev na propisanom obrascu opštinske uprave i student može konkurisati samo na jednu od utvrđenih kategorija.

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije biće dostupan kandidatima na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstinavlasenica.org, a može se preuzeti i lično u šalter sali Oštinske uprave opštine Vlasenica.

B. POTREBNA DOКUMENTACIJA

V

Svaki podnosilac zahtjeva za dodjelu studentske stipendije uz zahtjev za dodjelu stipendije podnosi sledeću osnovnu dokumentaciju:

– potvrda sa fakulteta o statusu redovnog studenta određene godine studija,

– fotokopija indeksa i fotokopija lične karte,

– ovjerena izjava da nije korisnik stipendije od drugog davaoca,

– fotokopija „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Republici Srpskoj.

VI

Pored osnovne dokumentacije, zavisno od kategorije na koju se prijavljuju, studenti dostavljaju i sledeće dokaze:

Studenti sa prosjekom većim od 8,50 uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
– ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,

Studenti prve godine nosioci „Vukove diplome“ uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
– ovjerenu fotokopiju „Vukove diplome“ iz srednje škole

Studenti za listu „slabog materijalnog stanja“ uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
– ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,

– izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),

– uvjerenje da je roditelj korisnik socijalne pomoći ili tuđe njege,

– dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:

visine prosječne plate u prethodna tri mjeseca,
uvjerenja o iznosu penzija u prethodna tri mjeseca,
potvrda od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
ostale dokaze o primanjima.
– nagrade priznanja, diplome, naučni i projektni radovi i sl. (ovjerena kopija)

Studenti za listu djeca ratnih vojnih invalida od 1-5 kategorije, i CŽR uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
– ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,

– izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),

– uvjerenja ili dokaze:

uvjerenje o invalidnosti (studenti čiji je roditelj RVI),
uvjerenje od nadležnog organa da je član porodice CŽR.
Studenti bez oba roditelja i studenti sa posebnim potrebama
– ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,

– izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),

– uvjerenja ili dokaze:

izvod iz matične knjige umrlih (djeca bez oba roditelja),
uvjerenje o hendikepu osobe koja se prijavljuje na konkurs,
Studenti master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00 uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
– potvrda o statusu redovnog studenta master studija,

– ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,

– fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenim osnovnim studijama,

Studenti „Šumarskog fakulteta“ u Vlasenici uz zahtjev prilažu i sledeća
dokumenta:

– svjedočanstva iz srednje škole sa izvedenom prosječnom ocjenom tokom školovanja

VII

Zahtjevi za dodjelu stipendija sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično, u prijemnu kancelariju Opštinske uprave opštine Vlasenica, šalter broj 6, sa naznakom ”Кomisija za dodjelu stipendija –Ne otvarati-” ili putem pošte na adresu: Opština Vlasenica, ul. 9. Januar br. 14.

Zahtjevi sa nekompletnom dokumentacijom i zahtjevi predati nakon isteka Кonkursa neće se uzimati u razmatranje.

VIII

Javni konkurs biće objavljen na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstinavlasenica.org i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Vlasenica.

IX

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

X

Preliminarna rang-lista kandidata koji konkurišu na raspisan konkurs, biće objavljena na internet stranici opštine Vlasenica: www.opstinavlasenica.org i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Vlasenica.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora na istu Načelniku opštine, u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Na osnovu razmotrenih prigovora, formiraće se konačna rang-lista, koja će se objaviti na isti način.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button