ističemonaslovnaRegija Birač

Budžet za 2024. godinu u opštini Milići 8 267 240 КМ

Odbornici skupštine opštine Milići većinom glasova usvojili su rebalans budžeta za 2023.godinu u iznosu 9 897 090 КМ. Takođe,usvojen je i budžet za sledeću godinu u izosu 8 267 240 КМ – potvrdio je načelnik Odjeljenja za finansije u opštini Milići Mladen Vidović.

„Osnovni razlozi za rebalans budžeta su prihodi koji nisu bili planirani budžetom i zbog izmjene određenih budžetskih pozicija. Pa su tako za 116 000 KM manji indirektni porezi, povećana je naknada na ime mineralnih sirovina od rude boksita sa 327 600 na 468 000 KM. Naknade na ime iskorištavanja šumskih sortimenata povećane su sa 250 000 KM na 334 000 KM. Dosta je bilo transfera između budžetskih jedinica. U rebalans je uključen transfer od Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u iznosu 1 000 000 KM. Iako je dosta projekata realizovano prošle godine sredstva smo tek dobili ove godine pa smo ih oprihodovali u momentu naplate. Takođe, od Federalnog ministarstva smo dobili grantove za putne pravce Nova Kasaba-Sebiočina, Donja Mahala-Dubrave, Maćesi-Tumače. Od Generalnog sekretarijata Vlade RS takođe su potpisani ugovori za putnu infrastrukturu i to su neki od razloga za rebalans.“ – kaže Vidović.

Vidović napominje da se budžet za sledeću godinu ne razlikuje puno u odnosu na nacrt koji je usvojen.

“Desile su se dvije-tri promjene. Jedna se odnosi na kredit EIB za realizaciju prečistača otpadnih voda i imamo da isplatimo neke kamate od 66 000 KM na ime ranijih dugovanja Doma zdravlja. Imamo tri amandamana koja su uvrštena u budžet. Jedan je da se od 18 000 KM namijenjenih Udruženju penzionera 6000 KM prebaci na Sportsko društvo. Druga dva amandmana tiču se prevencije zdravstvene zaštite, gdje je umanjen iznos za 30 000 KM, od čega je 10 000 KM prebačeno za kulturu a 20 000 KM Domu zdravlja, tako da je na toj budžetskoj poziciji ostalo 30 000 KM. Ponovo ćemo raspisati Javni poziv za zdravstvene ustanove, koje kao i prošle godine imaju pravo da apliciraju na ta sredstva” – kaže Vidović i napominje da u narednoj godini očekuje značajne uštede u oblasti javne rasvjete.

“Očekujemo ralizaciju projekta javne rasvjete. Mi smo već uplatili 250 000 KM, do kraja godine imamo još toliko da uplatimo s tim da je Fond za zaštitu životne sredine obećao da će on platiti tu tranšu. Prema planovima, trebalo bi da kompletna javna rasvjeta bude zamijenjena LED rasvjetom i nadamo se da ćemo imati velike uštede jer račune na mjesečnom nivou sada plaćano 10 000 KM, a prema studiji koju je uradio UNDP procjene su da bi 70% trebala da bude manja cijena što bi značilo 8000 KM uštede mjesečno” – kaže načelnik Odjeljenja za privredu i finansije Mladen Vidović.

Na 19-om zasjedanju odbornici su usvojili i plan investicija za 2024. godinu. Podršku većine odbornika dobili su i prijedlozi Programa za utrošak sredstava od šuma, mineralnih sirovina i vodnih naknada, kao i Program zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button