ističemonaslovnaRegija Birač

Devetnaesta redovna sjednica SO Milići, 14.decembra

Devetnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Milići, biće održana u četvrtak 14.decembra a pred odbornicima će se naći 17.tačaka dnevnog reda. Odbornici će između ostalog, razmatrati Program rada Skupštine opštine Milići za 2024. godinu, rebalans budžeta opštine Milići za 2023. godinu, te prijedlog budžeta Opštine Milići za 2024.godinu i plana investicija opštine milići za 2024. godinu. Devetnaesta redovna sjednica SO Milići počinje u 10:00 časova u sali za sastanke u zgradi opštine Milići.

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa Osamnaeste redovne sjednice održane 02.11.2023. godine.
 2. Informacija o radu načelnika opštine između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Milići.
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Skupštine opštine Milići za 2024. godinu.
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Rebalansa Budžeta opštine Milići za 2023. godinu.
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Milići za 2023. godinu
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od naknada za šume za 2024. godine.
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina za 2024. godine
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2024. godine.
 9. Prijedlog Odluke o procjeni vrijednosti nepokretnosti na području opštine Milići za 2024. godinu.
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za socijalni rad Milići za 2024. godinu.
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Sportski centar Milići Milići za 2024. godinu.
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti.
 14. Prijedlog Odluke o usvajanju Budžeta Opštine Milići za 2024.godinu.
 15. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Milići za 2024. godinu.
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana investicija opštine milići za 2024. godinu.
 17. Odbornička pitanja.

Odsjek za skupštinske poslove pripremio je materijal za 19. sjednicu skupštine, koje možete pogledati i preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Milići, u sekciji Skupština, pod kategorijom Materijal za sjednicu SO.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button