ističemonaslovnaRegija BiračVijesti

Načelnik Savić : Obim investicija u ovoj godini oko 15 000 0000 KM

U ovoj godini na području opštine Milići, obim investicija je iznosio oko 15 000 000 KM a ambiciozan plan postavljen je i za 2024.godinu. Najava mogućnosti podrške mladim bračnim parovima za rješavanje stambenog pitanja, novi kilometri asfaltiranih puteva, vidikovac kod Releja – samo su neki od projekata koje je u emisiji “Milići info” najavio načelnik opštine Milići Marko Savić. 

Rebalansirani budžet za 2023.godinu 9 700 000 KM

MR:  Na poslednjoj sjednici SO Milići usvojeni su, možemo reći najvažniji dokumenti jedne lokalne zajednice – rebalans budžeta za 2023. i budžet za sledeću godinu. Kakva je bila godina kada je budžet u pitanju ?

Načelnik Savić : Ovo je bila jedna po mnogo stvai izazovna godina.Mi smo imali planirani budžetski okvir oko 7 600 000 KM za 2023. Godna nije počela baš najbolje. Većina javnosti je upoznata i sa problemom otplate dugova na nivou BiH i RS, tako da je to uticalo na manju raspodjelu sredstava od indirektnih poreza a to u suštini i jesu najveći prihodi opštine. Ti porezi u budžetu opštine Milići partcipiraju gotovo 60% i to dovoljno, samo po sebi govori. u prvom kvartalu mi smo imali za 7% manje priliva sredstava od indirektnih poreza nego što smo planirali. Međutim, u toku godine došlo je do popravljanja tih prihoda, tako da kad je godna svedena, ispostavilo se da je prihid od indirektnih poreza manji za nekih 2,6% ali opet da ne bi bilo zabune, to je otprilike manje za 116 000 KM. Ono što je bila dobra okolnost, jeste da su rasli neki drugi prihodi – konkretno rastao je porez na lična primanja i po tom osnovu je uplaćeno više sredstava nego što smo planirali. Imali smo povećanu rentu od mineralnih sirovina i od šuma u odnosu na ono što je bilo planirano, tako da je i to jednim dijelom doprinijelo uvećanju budžeta, ali najviše su doprinijeli projekti koje smo aplicirali prema Vladi RS, prema Jedinici za koordinaciju poljoprivrednih projekata, Federalnom ministarstvu, tako da smo mi na kraju godine usvojilii rebalans na 9 700 000 KM što je jedan dobar i opipljiv budžet. Naravno, ovo nisu jedina sredstva, jer ne prođu kroz budžet sva sredstva od projekata koje mi realizujemo. Dešava se da kod nekih projekata, dobar dio sredstva ide direktno izvođačima radova od strane donatora. Tako da mi možemo biti zadovoljni,godinu završavamo pozitivno i sve obaveze koje su planirane budžetom su isplaćene redovno, nismo imali situaciju da su ugrožene isplate bilo kom subjektu koji je naslonjen na budžet.

Budžet za sledeću godinu planiran u iznosu 8 267 240 KM 

MR: Budžet za sledeću godinu usvojen je u iznosu 8 miliona i nešto. Prihvaćeni su i određeni amandmani tokom javne rasprave. O čemu je riječ ?

Načelnik Savić : Tako je. Imali smo i neke amandmane.Napomenuću da opština Milići nema veliki budžet. Kad gledamo ovih 8 miliona to izgleda puno, ali treba znati šta ulazi u budžet. U taj bužet ulazi sad i Dom zdravlja sa svojim tranšama od strane Fonda zdravstvenog osiguranja RS i ta sredstva su okvirno 1 300 000 KM. Ona se potroše na funkcionisanje Doma zdravjla : na plate zaposlenih, nabavku repromatreijala, plaćanje komunalnih režija tako da u suštini, kad izbijemo ova sredstva, mi dolazimo da je stvarni bužet 6 800 000 KM i to nije veliki budžet za jednu lokalnu zajednicu kao što je opština Milići. Ali mi ćemo kao i prethodnih godina aplicirati na veliki broj projekata i to će sigurno učiniti da će nam jedan dio projekata funkcionisati preko budžeta, tako da će do kraja godine budžetski okvir biti povećan. To će se posebno vidjeti na obimu investicija. Mi i sada u ovom bužetu imamo prihod koji nismo prihodovali kroz budžet a on se tiče kreditnog zaduženja za realizaciju projekta prečistača otpadnih voda i rekonstrukciju kanalizacionice mreže u Milićima. On iznosi oko 1,5 milion eura i svakako da ovo jeste značajna investicija i kad bi to sumirali,već imamo 11 200 000 KM ukupnih transakcija koje će se desiti kroz naš bužet. Na samoj sjednici SO, odbornici su iskoristili svoja prava i predložili tri amandmana. Mi smo kroz proces javne rasprave dobili zahtjev da se tranša Udruženju penzionera od 12 000 KM poveća na 18 000 KM, što je povećano nakon javne rasprave. Međutim,stav odbornika je bio da se sredstva zadrže na nivou od 12 000 KM a planirano povećanje prebaci na Sportsko društvo jer su troškovi prevoza i drugi troškovi porasli. Druga dva amandmana se odnse na zdravstvo. Mi smo prošle godine imali 60 000 KM za pomoć sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje smo raspisivali javni poziv na koji se prijavljivala Bolnica iz specijalističkih oblasti koja je nama jako važna i značajna za opštinu Milići, jer nam daje jedan kvalitet usluga sekundarne zdravstene zaštite. Međutim, stav odbornika je bio da se 10 000 KM sa tog fonda preusmjeri na sredstva za kulturu a drugim amandmanom je traženo da se još 20 000 KM sa tog fonda  prebaci na primarni dio zdravstvene zaštite, tako da je ostalo nekih 30 000 KM kao podrška za sekundarnu zdravstvenu zaštitu pa ćemo vidjeti.To je plan, ali mi nikad ne možemo znati kako će ići prihodi, kakvo će biti punjenje budžeta, da li će nam se pojaviti neki projekti i zato i služi taj rebalans budžeta koji prikaže stvarni tok novca u toku godine.

Obim investicija u 2023.godini oko 15 000 000 KM

MR: Iako je bilo punjenje budžeta teško, investicije i projekti nisu trpili. Afaltirano je oko 9,5 kilometra puteva, uređivani su objekti – pa da se podsjetimo, koji su to najvažniji projekti ?

Načelnik Savić : Upravo tako. Mi u suštini ne odustajemo od naših zacrtanih ciljeva.Trudimo se da programe koje smo usvojili i u suštini i realizujemo. Daću jedan uvod. Kad sagledamo ukupan obim realizovanih investicija, već dolazimo na 4 400 000 KM, što je značajano. Imamo još više započetih kapitalnih projekata, tako da kad zbrojimo, to je već negdje oko 11 000 000 KM započetih investicija, što u ukupnom zbiru iznosi nekih 15 000 000 KM investicija koje u ovom momentu žive na području opštine Milići. U strukturi tih investicija ima svega. Teško je sad pobrojati sve ono što je rađeno. Evo vi ste sami pomenuli 9,5 km asfaltiranih puteva jer mi želimo da držimo tu dinamiku asfaltiranja puteva, bez obzira na neke priče – treba,ne treba?! Mislim da nikad obim investicija, kada  je u pitanju asfaltiranje, nije bio veći i mogu slobodno da kažem da praktično svuda ima urađeno po nešto i naravno da ćemo nastaviti i u narednom periodu tom dinamikom.

Izgradnja rekreativno-sportskih i drugih sadržaja

Načelnik Savić : Ja sam već nekad početkom godine najavio da će nama prioritet kada je riječ o infrastrukturi biti izgradnja one infrastrukture, koja će donijeti sadržaj jer smatram da je to važno za kvalitet života u lokalnoj zajednici. Mi smo definisali tri tačke na području našeg grada, gdje smo krenuli sa investicijama, tako da smo započeli radove na kompleksu Ušće, u okviru Sportskog centra, na izgradnji sankališta…I onako možda rogobatno je zvučalo – šta će sankalište ? Ovdje se ne radi samo o sankalištu. Mi imamo situaciju da naša djeca nisu imala prostor za sankanje.Ali naša je želja da otvorimo neke dijelove grada u koje niko nije išao. Ko je išao u Goločevinu u šumu ? Niko. Ode neko da odsječe pritku i slično ali niko nije koristio taj prostor. Mi želimo da to ne bude samo sankalište već i neka vrsta izletišta, gdje ćemo mi kroz perspektivu nadograđivati te sadržaje. Pa ćemo imati stazu kroz šumu za šetnju i vožnju bicikla, uz postavljene klupe itd. Takođe, imamo ideju da se tu napravi jedan kafe koji ćemo definisati da li po modelu da neko napravi objekat ili ćemo mi napraviti pa ćemo iznajmiti i na taj način mi ćemo dobiti nov prostor, gdje ljudi mogu da provode svoje slobodno vrijeme jer to i jeste nedostatak malih lokalnih zajednica, što nemaju velike mogućnosti. Da li to treba ne treba ? Smatram da treba. Imamo odluke koje to prate i donesene planove i mi se trudimo da ih iznesrovedemo. Mi se uvijek možemo pitat da li nešto treba ili ne treba. Može i ovako i oanko. Ali ne treba gubiti vrijeme – jer imamo samo jedan život i nemamo drugi. Dajte da napravimo uslov za ljude koji su ovdje a to je jedno zrno koje doprinosi nečemu. Mi očekujemo da sankalište bude završeno do kraja ove godine. Dobili smo i zvaničnu potvrdu od Olimpijskog cdentra (OC) Jahorina da nam u ponedjeljak (25.12.) stiže taj top za osnježavanje, tako da ćemo moći da aktiviramo ovaj prostor. U ovoj fazi smo uradili ono što smo planirali. Završili smo stazu, postavilli žičaru, stavili nekoliko sadržaja , doveli priključke struje i vode i postavićemo taj top. Takođe, važna investicija je Sportski centar. U ovoj godini smo nabavili opremu za kafe koji smo planirali da oformimo u okviru sportske dvorane, završeno je postavljanje bergo podloge na terenima za mali fudbal i košarku, sanirali smo tribine od malog terena gdje smo i postavili i stolice, završili betonske radove na tribinama na velikom igralištu, odradili čepiranje na velikom igralištu, Negdje oko 5000 KM smo uložili da bi teren doveli do nivoa koji je potreban, trasirali trim stazu koju tamo treba da uradimo. Sledeće godine želimo tamo da završimo vježbalište na otvorenom, igralište za malu djecu i da dobijemo jedan kompletan sadržaj. Da, kad ode porodica u komleks Sportskog centra, da ima porostor za različite aktivnosti i da može da provede vrijeme tamo. Ono što je još važno napomenuti od tih projekata je završetak prve hale u indusrtrijskoj zoni Podgora, investicija vrijedna 2 200 000 KM. Završeni su sportski tereni u Derventi za šta je izdvojeno 38 000 KM, završeni trotoari između Vukšić Polja i Dubničkog Mosta zbog dolaska djece u školu a u ciju povećanja bezbjednosti,takođe završena je pješačka staza u Kolovratu, takođe jedna kritična tačka za kretanje pješaka. Završena je prva faza izgradnje opštine u vrijednosti  400 000 KM, završen je most prema Đurđevićima vrijednost 200 000 KM. Tako da, ima još mnogo toga i mislim da bi bilo zamorno na ovaj način to nabrajati ali smatram da su investicije koje smo proveli raznolike i da zadovoljavaju potrebe naših ljudi. U sledećoj godini moramo raditi i više i bolje.

Plan investicija za 2024.godinu – putna infrastruktura u fokusu

MR: Plan investicija za 2024. godinu je usvojen u iznosu 7 193 101 KM. Putna infrastruktura je u fokusu, tu je i prečistač otpadnih voda i drugi projekti. Osim ovih projekata šta je još planirano ?

Načelnik Savić : Mi imamo puno investicija koje smo započeli ili pripremili u ovoj godini i one dolaze prve na red u realizaciji sledeće godine. Kada su u pitanju projekti koji su započeti,imamo izgradnju zgrade opštine – vrijednost investicije je 2 200 000 KM rok za završetak je novembar sledeće godine i nadam se da će u tom roku, ako ne i ranije biti završena. Takođe, imamo prečistač otpadmih voda.Projekat je trenutno u fazi izrade projektne dokumentacije i studije izvodljlvosti. Ukupna investicija iznosi 6 400 000 KM i podrazumijeva kreditna sredstva koja smo uzeli i grant, tako da ćemo dobiti značajnu investicuju na području opštine Milići, koja će riješiti važan problem a to je kanalizaciona mreža. Takođe, završavaće se i obala Studenog Jadra na potezu između Ušća i srednje škole, gdje ćemo uklopiti u ovaj dio koji je već uređen. Naravno pored uređenja obale, kroz ovaj projekat je planirano i uređenje pješačke staze.

Načelnik Savić :Naravno tu je još jedan interesantan projekat a to je zamjena postojeće rasvjete, LED rasvjetom. Kvarovi na postojećoj rasvjeti su jako česti i ne možemo reći da imamo zadovoljavajuću rasvjetu u Milićima. Evo svjedoci ste da ovih dana vršimo popravke ali stanje nije zadovoljavajuće. Tako da s te strane imamo potrebu da to riješimo ali i potrebu da smanjimo troškove javne rasvjete. Mi smo pravili studiju energetske efikasnosti sa UNDP koja je pokazala opravdanost ove investciuje i s njima smo to i dogovorili.Ideja je, da se projekat realizuje na relaciji opština Milići-UNDP-Fond za zaštitu životne sredine. Mi smo uplatili našu participaciju u ovoj godini 250 000 KM, preostala sredstva trebalo bi da snose UNDP i Fond za zašttu životne sredine. To je jedan skup projekat, procijenjena vrijednost je oko 700 000 KM ali je potreba naše opštine. Od ostalih projekata, mi smo napravili  veoma ambiciozan plan kada je u pitanju asfaltiranje lokalnih puteva.

Načelnik Savić :Takođe, najavili smo jednu interesantnu investiciju u skladu sa ovom pričom o kojoj sam i ranije govorio a to je izgradnja vidikovca na Releju, što je izazvalo, onako jednu nepotrebnu polemiku. Naravno ja razumijem, ljudi ulaze u izborne kampanje i najlakši način dobijanja poena je kritika. Ali ne vidim zašto bi to bilo predmet kritike? Ideja je da se gore napravi jedan veliki krst, koji bi bio posvećen svim herojima koji su dali svoj život za Miliće i našu slobodu u svim prethodnim ratovima. Da se on osvijetli i da na taj način označimo ovo mjesto uz klupe i kante za otpatke. Već smo dogovorili i određene se aktivnosi realizuju uz podršku Trećeg RS oružanog puka- jedinica Bijejina, da nam oni pomognu u trasiranju i označavanju staze do te lokacije. Pored te neke simbolike koju će nositi, ovo mjesto će biti interesantno jer sigurno 100 automobila koji prođu će se zapitati šta je to gore i otići da posjeti to mjesto – ali eto mišljenja su različita.

Načelnik Savić :Takođe,napomenuo sam uređenje Sportskog centra, postavljanje stolica na tribine stadiona, završetak trim staze, plan je da se naprave tobogani za djecu… Da se razumijemo, ovo je Plan investicija i ne znači da imamo već sredstva, ali tražimo načine da to ostvarimo i to su donatorska sredstva. Imamo ideju da uz pomoć Fudbalskog saveza BiH dobijemo jedan teren sa vještačkom travom gdje bi opština imala obavezu da uradi te pripremne radove a da se ta vještačka podloga dobije preko FS BiH kao donacija UEFA-a, i onda bi se tu napravio sveobuhvatan kompleks gdje bi se vrijeme provodilo na kvalitetan način a naša želja je da nam Sportski centra bude ne bude čist “grantaš” i potrošač. Oni nisu potrošač u tom smislu, da neko to ne shvati  pogrešno. Jer mi smo svjesno, našim odlukama preuzeli da se tamo termini ne naplaćuju  već da mi podnesemo taj teret a da se tamo aktivnosti dešavaju. Tako da njihov glavni izvor finansiranja jeste budžet, ali oni rade jako korisnu ulogu. Ako bi ovaj kompleks završili, onda bi stvorili fenomenalne uslove za pripremu ekipa. Mi smo i ranije imali pripreme fudbalskih ekipa u Milićima – recimo FK Sartid Smederevo je imao pripreme na našim terenima. Ove i  druge aktivnosti bi povećale prihode Sportskog centra a mi bi onda imali više sredstava da ulažemo u nove sadržaje u tom kompleksu. Sa najavom postavljanja ovog vještačkog terena, ta investicija je pokušana toliko da se zloupotrijebi. Od toga da neko tamo pravi teren a da Milići nemaju fudbalski klub do drugih komentara. Meni ne smeta ali žao mi je djece koji tamo treiraju, imamo 60 djece u svim selekcijama koji tamo treniraju. Druga stvar, pojavljivale su se informacije kako neko želi tamo da sklanja prirodnu travu i da stavlja vještačku! Ja ne znam stvarno odakle ljudi dobiju takve ideje i aspiracije da to i pomisle a kamoli da će to neko uraditi. Ali opet kažem, razumijem to sa ove strane da je izborna godina i da neko želi da baci blato sve to – ali eto, nek radi ko šta hoće, treba gledati naprijed.

Načelnik Savić :Takođe mi želimo da nastavimo neke poslove vezano za uređivanje obale Zelenog Jadra od Ušća prema tzv.Visećem mostu i gore u Derventi. Takođe, imamo ideju pravljenja jedne pasarele koja bi trebala da poveže kompleks zelenih površina oko nove zgrade opštine . Imamo ideju da radimo i u mjesnim zajednicama. U Vukšić Polju planiramo uraditi teren, tako da dolazimo u ukupnom zbiru tih novih investcija negdje oko 8 400 000 KM što je značajno ulaganje. Naravno, mi ne možemo i nikad se plan i ne realizuje 100 %, ali ćemo se truditi da ga realizujemo u što većem obimu. Takođe, pojavili su se spinovi kako neko uzima kredit da bi se sve to realizovalo, kako će zadužiti našu djecu… Znači, apsolutno sve se vidi  iz samog Plana investicija, ko ga je uopšte i pročitao, tamo stoje eksterna sredstva. Budžet se pojavljuje gdje je potrebno da se to tehnički promoviše. Mi smo vidjeli maloprije iz ovog našeg bužeta šta možemo uraditi a šta ukoliko aktiviramo sve ove porjekte. Ja bih volio da i ovi koji kritikuju izađu sa vojim programima, pa da vidim šta žele da urade ili da poprave ovo što mi radimo. Jer u suštini, lako je uputiti kritiku i pljunuti na nešto a teško je nešto napraviti. A najveći broj je onih koji ne znaju da riješe ni jedan problem ali će svakom rješenju naći manu. I ako je to poenta sama sebi, onda nije dobro. Ja duboko vjerujem da najveći broj naših građana vjeruje u programe koje radimo, vjeruje u ideje. Ja smatram, da mi svi zajedno, treba da radimo i da se takmičimo u tim programima. Da neko izađe i kaže : “Mi imamo ideju da napravimo više puteva, imamo više sredstava”! Ne znam da negdje nešto ne treba. Kad pričate sa ljudima, jedni kažu da im je ovo prioritet, drugi kažu nama nije – ali dajte da radimo i gradimo i da znamo da smo taj dio završili i da idemo dalje.

MR: Vi ste prije nekoliko minuta pomenuli, kada je privreda u pitanju, pomenuli završetak hale preduzeća DIV TRADES, takođe tu su i sredstva koja su uložena u renoviranje objekat škole u Novoj Kasabi. Da li je bilo još nekih koraka koji su rađeni u tom smjeru, da se privreda podigne na viši nivo i da mali preduzetnici ojačaju?

Načelnik Savić : Mi radimo na dnevnom nivou kada su ove stvari u pitanju. I kad neko ko nije upućen kaže – pravite fabrike ? A koje? To se ne radi tako. Vi morate naći investitora koji će naći interes da otvori neki pogon i da onda napravite uslove. Mi uz podršku i Vlade RS i donatorskih sredstava, ardimo neke stvari koje ne bi trebali da radimo a to je da pravimo investicije za dovođenje tih fabrika. Da se razumijemo, to nisu bačena sredstva jer ni jedan od ovih objekata nije vlasništvo privrednog subjekta – to je i dalje vlasništvo opštine Milići. Ii kad je u pitanju industrijska zona Podgora i taj mini kompleks u Novoj Kasabi i objekat u Poljima za “Jugotex”, evo sad bi trebali da ustupimo i zemljište u Jatarištu. Naravno nije lako naći investitora, ali mi se trudimo da sa ovim nekim stvarima, damo takav podsticaj i da utičemo na investitore koji žele daposluju u Republici Srpskoj, da njihov izbor bude opština MIlići zbog povoljnosti koje mi dajemo. Mi smo u tu industrijsku zonu uložili negdje 2 200 000 KM ukupno, na sve radove koje smo imali da bi to profunkcionisalo. Ali mi gore imamo nekih 50-ak zaposlenih a u konačnici bi trebalo da bude oko 90 i to je značajna stvar za opštinu Milići. Svako zdravo radno mjesto je važno radno mjesto. Takođe, stara, devastirana škola u Novoj Kasabi gdje smo kroz neke intervencije uložili preko 100 000 KM i adaptirali prostor. On je dat bez zakupa ali je i dalje opštinski. Dole rade dva preduzeća – METKOMP koji će do kraja godine izaći na 20-ak zaposlenih i A+TEHNO koje ima 5 zaposlenih. Tako da u suštini ta dva preduzeća su važna. Teško je donijeti neke velike kombinate jer mi nemamo uslove da im ponudimo ni radnu snagu, nego pokušavamo da na ovaj način privučemo investitore. Tako smo isto tako iskoristili prostor u Poljima, gdje pokušaj pravljenja Centra za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nije uspio, uložili dodatnih 40 000 KM i sad tamo imamo 25 zaposlenih. Kad saberemo sve ovo, to je nekih 100 radnih mjesta i to je velika stvar za ovu sredinu. Da se razumijemo, mi po prvi put imamo ulaganje nekog ko dolazi sa srane. Ne želim da umanjim vrijednost lokalne privrede i privrednika. Oni su nama i dalje najvažniji oslonac i najvažniji faktor, ali nam ovaj kapital, koji dolazi sa strane, znači za popravljanje ukupnog privrednog miljea jer samo ukoliko ljudi imaju mogućnost da se na profesionalan  način ostvare u ovj sredini, oni će ovdje i ostati. Ako ne budu, nećemo ih moći ni zadržati, pogotovo mlade. A to je u suštini naš osnovni zadatak. Ja sam i u ranijim obraćanjima govorio da ne postoji čarobni štapić. Ako smo mi do neke tačke dolazili decenijama unazad, mi se ne možemo vratiti za godinu dana. Naš put nazad će biti skoro podjednako dugačak. Činjenica da mi imamo veliki broj ljudi na birou, uprkos činjenici da je veliki broj ljudi otišao. Postavimo pitanje : Šta bi bilo da su svi tu ? Mi se moramo potruditi da napravimo pretpostavke. Nismo krili da nam je ženska radna snaga prioritet, zato što vjerujemo da tamo gdje ostaju žene, tu ostaje porodica – zato su otvoreni pogoni poput Jugotexa i DIV TRADES-a. I nadam se da ćemo i u narednom periodu moći da napravimo bar neke pomake. Vjerujem da smo pokrenuli taj proces u pozitivnom smjeru pa čak i da  ne bude ova struktura vlasti, nadam se da će se nastaviti to, jer bi bilo pogubno da se ne nastavi jer samo je to izlaz za očuvanje naše opštine.  

Istorijska ulaganja u pčelarstvo, podrška plasteničkoj proizvodnji 

MR: Rekli ste da je otvoreno novih 100 radnih mjesta. Takođe kroz poljoprivredu se nastoje obezbijediti radna mjesta. Tu su projketi vezani za pčelarstvo, plasteničku proizvodnju… Kakav je rezultat ?

Načelnik Savić : Poljoprivreda je veoma važan segment u privrednom razvoju lokalne zajednice. U prethodnom periodu, realizovali smo nekoliko projekata u tom smjeru. U nekoliko pravaca smo djelovali – kada je u pitanju pčelarstvo, realizovali smo dva projekta u najavi je treći. Prvi je imao vrijednost oko 80 000 eura, ovaj drugi oko 50 000 eura a treći bi trebao da bude oko 100 000 eura i to bi bilo veoma značajno za ovu granu poljoprivredne proizvodnje, vjerovatno istorijsko kada je u pitanju opština Milići. Kroz ove programe, podršku je dobilo kroz prvi porojekat 25 korisnika, još 10-15 očekujemo kroz ovu drugu i možda još 20-30 kroz ovaj treći program i došli bi do broja od nekih 100 pčelara kojima je data direktna podrška. Da ne pričamo o stvarima koje se dešavaju pored toga – poput procesa uspostave katastra medonosnog bilja, obezbjeđivanje paše,brendiranje meda sa ovog područja i druge stvari koje se tiču ovog projketa. Tako da bi nakon svih ovih intervencija, trebao da se desi značajn preporod. Mi smo naravno pravili analizu, šta je to što imamo, pa smo dijelii priplodne ovnove rase Il De France u ukupnoj vrijednosti 12 000 KM, gdej je opština uložila 7000 KM. U kontinuitetu dajemo podršku mljekarima od pet feninga po litri mlijeka. Takođe u kontinuitetu imamo pomoć malinarima u koordinaciji sa Jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata i otkupljivačima, gdje u suštini neka ukupna investicija u prošloj godini je bila 15 500 KM koja se odnosila na stručnu pomoć i pomoć u agrotehnici gdje je opština participirala sa nekih 2000 KM.

Načelnik Savić :Imamo sada interesantnu priču vezano za tri projekta – to je u stvari jedan projekat a tri pravca djelovanja. Jedan je plastenička proizvodnja gdje će biti donirano 30 plastenika uz podršku opštine, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata i poljoprivrednih proizvođača. Imaćemo i uspostavljena tri punkta uz masgistralni put za prodaju poljoprivrednih proizvoda. Kroz program EU4AGRI imamo 6 poljoprivrednih proizvođača kojima smo mi pomogli da napišu aplikaciju i negdje do kraja godine očekujemo da i taj proces bude završen i da se potpišu ugovori. Ukupna investicija koja će se desiti je oko 108 000 KM direktne pomoći. Takođe, već smo u nekim pregovorima za afirmaciju zelene pijace u centru grada. Jedan, takođe važan projekat, nije nešto finansijski veliki, negdje oko 3000 KM ali hoćemo da napravimo 15 oglednih zasada šljive gdje bi se primijenila kompletna agrotehnika, obezbijedila redovnost u rađanju gdje bi se približili sredinama kao što je Ugljevik- To je sad daleko ali važno je početi.

Značajna podrška obrazovnim institucijama

MR: Pomenuli ste da se traže načini da mladi ostanu na ovom prostoru. Nedavno je završen konkurs za stipendije, preliminara lista je objavljena. Koliko u tom segmentu opština izdvaja ?

Načelnik Savić : Obrazovanje je jedan od fundamentalnih stubova kvaliteta života. Kad je riječ o izdvajanju za obrazovanje, na budžet se oslanja mnogo toga. Počev od predškolske ustanove čiji je grant u prošloj godni iznosio 363 300 KM. Tamo imamo 116 djece upisano, jer su cijene smještaja prihvatljive i povoljne, usluga je na zavidnom nivou. Objekat svakako planiramo i proširivati. Tako da su, kako bi se zadovoljile potrebe, izdvojena značajna sredstva i za adaptaciju prostora i organizaciju procesa. Prema osnovnoj školi mi imamo u kontinuitetu značajna ulaganja, gdje smo podržali veliki broj projekata. Ja to svjesno nisam ni htio da ističem kroz ovaj Plan investicija jer je nosilac bila škola.To je naša obaveza da našu djecu pomognemo koliko možemo i svakako da rukovodstvo škole predano radi da se poprave tamo uslovi za našu djecu. Evo škola u Derventi je pokrivena,uveden je sistem centralnog grijanja, zamijenjen dio stolarije a još u ranijem periodu sanirani su toaleti i napravljen prostor za održavanje fizičkog vaspitanja. Urađen je sportski teren i to dovoljno govori o tome koliki je pomak napravljen. Naravno, mi smo učestvovali sai 7000 KM za prekrivanje, podršku smo dali i za grijanje i sl. Imamo značajne investicije u Centralnoj školi u Milićima.  Počev od prve stvari – sam prilaz školi, rekonstrukcija stepeništa pa dalje ograđivanje školskog dvorišta, uređivanje učionica… Značajna sredstva uložena su i u područnu školu u Dubničkom Mostu. Uveden je novi sistem centralnog grijanja uz podršku  Vlade RS. Svakako je pohvalno što nas rukovodstvo OŠ “Aleksa Jakšić” Milići , “tjera” da pomažemo. Kad je u pitanju SŠC “Milutin Milanković”, mi imamo značajna izdvajanj a njihov grant za prošlu godinu je bio 135 860 KM, jer svi materijalni troškovi, osim plata, padaju na teret opštinskog bužeta. Za prevoz učenika osnovne i srednje škole, prošle godine je izdvojeno oko 130 000 KM,  oko 105 000 KM izdvojeno je za stipendije srednjoškolaca. Pomenuli ste konkurs za stipendije. Da, bio je raspisan.Imali smo volju da podijelimo 20 stipendija a podijelili smo na kraju devet (9). Mi imamo taj neki Pravilnik u kojem se forsiraju tehnički fakulteti za stipendiranje. Vidjećemo da u narednom periodu obuhvatimo i druge profile. Mi smo već praktično omogućavali svim studentima da konkurišu, sem onih koji su na društvenim naukama i vjerovatno ćemo gledati da u narednom periodu to promijenimo i da podržimo veći broj studenata različitih profila.  

Potrebno više raditi na kreiranju kulturnih i sportskih sadržaja

MR: Rekli ste da se radi na kreiranju sadržaja u lokalnoj zajednici. Ove godine formiran je KUD, održan kamp FK Partizan… Koliko ste zadovoljni realizacijom kulturnih i sportskih sadržaja u 2023 ?

Načelnik Savić : Pa vidite, nisam zadovoljan. Smatram da bi trebali na tome da radimo mnogo, mnogo više. Meni je drago što broj tih sadržaja u kontinuitetu raste. Evo vi ste pomenuli KUD. On je tokom korone prestao sa radom i mi smo se potrudili i napravili značajnu investiciju da se nabavi oprema, da se obezbijedi finansiranje troškova ali evo kao rezultat, imamo sad tamo sekcije od najmlađih do veterana i to je veoma važna stvar jer KUD je čuvar naše tradicije i naših običaja. Kamp FK Partizan, kao jedna fina stvar, ove godine je po prvi put realizovan, Mi smo i dalje u kontaktu sa FK Partizan, namjeravmo da to postane tardicionalno kod nas. Imali smo i druge sadržaje ali smo se trudili da sve što organizujemo, organizujemo sa lokalnim ljudima.

Načelnik Savić : Uključili smo škole, obdanište, KUD, sportske organizacije, Sportski centar, Crkvenu opštinu, sve ono što smo mogli da saberemo smo sabrali .Ove godine smo prvi put imali Dan porodice, koji je jako fino protekao, imali smo i mnoge druge sadržaje u okviru julsko-avgustovskih dana kulture i sporta. Potrudili smo se da u svakom mjesecu imamo tih događanja. Prvi put smo organizovali Božićno selo. Imali smo Prvenstvo RS u boksu. Nastojimo da sve što započnemo i održimo. Evo ja bih iskoristio priliku da najavim ponovno održavanje Božićnog sela od 04. do 13. januara. Takođe, organizovaćemo, ali u nekom drugom obliku Memorijalni turnir “Slobodan Radovanović”, gdje ćemo se u suštini, malo više bazirati na neku ragionalnu priču sa učešćem naše djece koja se takmiče. Takođe u februaru ćemo imati Prvenstvo RS u džudou za seniore i poletarce, tako da sve te aktivnosti koje planiramo da radimo, svakako će biti značajne za pružanje sadržaja a gradnjom infrastrukture ti sadržaji će se povećati. 

Pokrenut postupak povrata imovine

MR: Pred nama je Božićno selo i mnogo drogađaja koji će biti organizovati tokom praznika. Ali evo pred kraj emisije imam još jedno pitanje. Na devetnaestoj redovnoj sjednici SO Milići bilo je riječi i o procesu povrata imovine koji je pokrenula opština Milići. O čemu se radi ?

Načelnik Savić : Pa vidite mi imamo jednu specifičnu situaciju ovdje u opštini Milići, gdje nam se gro gradskog građevinskog zemljišta, čak i javnih objekata poput npr. vrtića, nalazi u privatnom vlasništvu. Nemamo mi problem sa tim, ali jednostavno gledajući da to nije u drugim sredinama tako, vidjeli smo da tu ima nekih anomalija i jednostavno mi smo u obavezi da pokrenemo pitanje, odnosno proces same legalnosti uknjižbe takvog zemljišta na privatna lica. Naravno, ja opet kažem, ako je sve to u skladu sa Zakonom ja nemam ništa protiv nek se uknjiži na RS ako je to tako, ali svakako da imamo potrebu da se ta neka pitanja provjere i preispitaju. Mii smo podnijeli taj zahtjev Pravobranilaštvu RS, gdje smo ukazali na te određene stvari koje smo uvidjeli, uvidom u istorijat tih parcela i vidjećemo šta će se iz toga desiti. Ja vjerujem da će jedan broj tih nekretnikna imati osnov da se privede javnoj upotrebi i javnom vlasništvu jer je to javni interes naroda. Ne radi se o interesu bilo kakvog pojedinca ili bilo čega drugog, nego smatram da ukoliko imamo gradsko građevinsko zemljište, ono treba da bude u javnoj upotrebi. Evo ako imamo situaciju da proširimo kapacitet vrtića, kako ćemo to raditi ako je to nečije? Druga stvar, ako imamo situaciju da u kontinuitetu ulažemo u zelene površine, gradimo parking mjesta i ostalo, onda se postavlja pitanje – kako da to uradimo i kad će doći neki momenat kad će neko reći to je moje? Takođe, imamo frapantnu situaciju vezanu za stambene zgrade. Prilaz i trotoar ostavljeni su za minimalnju upotrebu objekta. I to je bio jedan od razloga za pokretanje procesa. Pravobranilaštvo je dalo prijedlog da to ide kao proces za početak ispravke greške pred Republičkom geodetskom upravom. Ročište je bilo zakazano za 20.12. a odloženo za 25.01.2024. godine zbog zauzetosti stranaka u postupku. Ali, svakako da to ne mijenja stvari. Taj proces je pokrenut i vidjećemo epilog. Vjerujem da se to neće završiti ni na toj instanci i da će ići na neke druge instance ali svakako da je nekom ko ima odgovornost za taj neki javni interes, obaveza da to pitanje postavimo. Opet kažem, nemam ništa protiv ako je to u skladu sa zakonskim odredbama, ali moramo što prije iščistiti te stvari i reći nije naše – tuđe je, nije javno služi nečemu drugom. Ali bar da znamo da je tako i da znamo šta da radimo dalje, kako da riješimo potrebe koje naši građani imaju . Ako postoje osnove a mi vjerujemo da ih ima, da se to vrati u javno vlasništvo, onda ćemo u suštini iskoristiti zakonske mogućnosti da to dovedemo do željenog cilja. Moja je obaveza bila da o onom što ja radim, što lokalna uprava radi, da upoznam odbornike, oni ne smiju biti neko ko nije upoznat. Ja sam na poslednjoj sjednici SO u okviru tačke koja se  odnosila na aktivnosti načelnka između dvije sjednice i informisao odbornike o tome i to je u suštini sad pokrenuto pa ćemo pratiti taj proces u kontinuitetu” – pojasnio je načelnik Savić. 

Uskoro podrška mladim bračnim parovima za rješenje stambenog pitanja

Načelnik Savić je na kraju intervjua imao i lijepu vijest za mlade bračne parove.

Načelnik Savić : Evo možda za kraj bih rekao jednu stvar koju sam ispustio da kažem. Pričali smo o značaju ostanka mladih ljudi ovdje i tom smjeru palniramo realizovati jedan projekat podrške mladim bračnim parovima za rješavanje stambenog pitanja. Vidjećemo da li postoji interes. Riječ je o stanovima za mlade bračne parove gdje ćemo u suštini raspisati jedan javni poziv interesovanja ili anketu, gdje ćemo vidjeti da li imamo mlade ljude koji su zainteresovani za kupovinu prve nekretnine,  pa ćemo se onda obratiti i Vadi RS da nam i oni pomognu u tom procesu. Mi bi izgradili takvu vrtsu objekta a praktično ono što bi izdvojila  Vlada RS, bila bi subvencija mladim bračnim parovima a ono što uloži opština, naći ćemo  način da to bude pozajmica ili nešto drugo, da to bude cijena tih nekretnina, tako da u suštini po tim nekim povoljnim cijenama, mladi bračni parovi mogu sebi obezbijediti krov nad glavom. Mi smo već negdje kontaktirali lokalne zajednice koje su provodile slične projekte kao što je Foča i Doboj. Ako ima neko ko je zainteresovan, htio bih iskorstiti ovu priliku da to najavim. Javni poziv će vrlo brzo biti pripremljen i objavljen putem sredstava javnog informisanja” – rekao je na kraju emisije načelnik opštine Milići Marko Savić.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Pogledajte još
Close
Back to top button