ističemonaslovnaRegija BiračVijesti

Skupština grada Zvornika-usvojen budžet od 41.895.000 maraka

Na današnjoj sjednici usvojen je budžet za 2024. godinu u iznosu od 41.895.000 KM. Poreski prihodi planiraju se u visini 25.308.810 KM, neporeski neporeski prihodi u iznosu od 5.093.700 KM, a ostalo su grantovi, transfera jedinicama lokalne samouprave, primici/prilivi i neiskorištena sredstva po osnovu kredita i grantova iz prethodne godine.

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović rekao je da budžet omogućava izvršenje svih zakonom predviđenih obaveza, kao i realizaciju brojnih kapitalnih projekata.

„Iz ovog budžeta izdvajamo 4.000.000 KM u oblast obrazovanja što je ulaganje u budućnost. Izdvojiću izgradnju Srednje umjetničke škole, vodovoda Zapad gdje će 1170 domaćinstava dobiti mogućnost priključenja na gradsku vodovodnu mrežu i vodovoda Pilica-Lokanj faza 2 gdje će tu mogućnost dobiti 538 domaćinstava. Takođe izgradnju puta Zvornik-Šćemlija-Oraovac što će doprineti rasterećenju saobraćaja kroz Karakaj. Značajna ulaganja iz ovog budžeta biće i u infrastrukturu u mjesnim zajednicama, ali i modernizaciju rasvjete.“

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o rebalansu budžeta za 2023. godinu u iznosu od 35.827.500 KM što je za 1.056.000 KM manje od planiranog, a razlog su smanjeni prihodi za prvih šest mjeseci ove godine.

Odbornici su usvojili i Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama (šest gradskih i šest vangradskih zona) na teritoriji grada na dan 31. decembar tekuće godine. Cijene nepokretnosti u 2023. godini promijenjene su u odnosu na prethodnu odluku, dok su vrijednosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta ostale iste.

Donesene su i dvije odluke za potrebe pristupa i izgradnje rezervoara RZ vodovodnog sistema Lokanj-Pilica, jedna o kupovini nepokretnosti, a druga o prihvatanju poklona nepokretnosti.

Odbornici su danas usvojili Program rada gradske Skupštine za 2024. godinu kojim su utvrđeni njeni poslovi i zadaci, sadržaj i način izvršavanja, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja. Program je okvirni i ostaje otvoren tokom cijele godine za nove prijedloge i inicijative predlagača.

Prihvaćen je i Izvještaj o izgradnji u 2023. godini u kojem je navedeno da je u odnosu na prethodni period zadržan kontinuitet i porast izgradnje na područja grada Zvornika. Odobrenja za građenje izdata su za objekte bruto površine 24.740,74 m2 , a ukupna predračunska vrijednost iznosi 19.764.792 KM. U odjeljenju se, između ostalog radilo i na rješavanju zahtjeva za izdavanje lokacijskih saglasnosti, odobrenja za upotrebu, na pripremi i izradi normativno-pravnih akata i prostorno-planske dokumentacije.

Komisija za popis imovine Grada Zvornika do danas je identifikovala, evidentirala i procijenila imovinu Grada u ukupnoj vrijednosti 95.541.354 KM, navedeno je u Informaciji o stanju popisa i upisa imovine Grada Zvornika koja je usvojena na današnjoj sjednici. Radi se o zemljištu, gradskim ulicama, lokalnim putevima, komunalnoj infrastrukturi, osnovnim školama, nekategorisanim putevima i uličnoj rasvjeti. U narednom periodu Komisija će raditi na identifikaciji, popisu i procjeni nekategorisanih i pristupnih puteva, kao i na popisu stanova i poslovnih prostora koji nisu otkupljeni ili nije podnesen zahtjev za povrat u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova, te rješavanju sporne imovine.

Usvojena je i Odluka o kupovini akcija privrednog društva AD „Zvornik stan“ na berzi i ovlašćenju gradonačelnika da preduzme sve radnje i potpiše sva akta i ugovore u cilju kupovine ponuđenih i svih preostalih akcija navedenog preduzeća koje budu ponuđene na berzi. Naime, vlasnik 10 posto akcija ovog preduzeća ponudio je iste na prodaju koje će Grad Zvornik kupiti u cilju uvećanja vlasničke strukture koju ima u Zvornik stanu.

Odbornici su donijeli i odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JPVOU Dječiji vrtić ”Naša radost”, o ustupanju nepokretnosti na privremeno korištenje i upravljanje Dječijem vrtiću „Naša radost“, te o izmjeni Odluke o organizovanju i usklađivanju akata o osnivanju JZU Dom zdravlja.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button