BiHističemonaslovna

Unapređenje policijsko-obavještajnog rada – tema OSCE radionice

Preko 50 predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, policijskih agencija i institucija iz čitave države okupili su se na Jahorini a tema radionice bila je unapređenje policijsko-obavještajnog rada u suzbijanju ozbiljnih sigurnosnih prijetnji i krivičnih djela, kroz uspostavljanje i organiziranje redovnih sastanaka predstavnika agencija i tužilaštava.

Primarni cilj radionice na Jahorini bio je rješavanje strukturalnih zahtjeva i unapređenje međuagencijske saradnje kroz utvrđivanje značajnosti policijsko-obavještajnog rada, osiguravanje dosljednog korištenja obavještajnih informacija i analiza u krivičnim postupcima te omogućavanje redovnih sastanka policijskih agencija i tužilaštava.

„Kako bi uspješno uspostavila okvir za policijsko-obavještajni rad (ILP), Bosna i Hercegovina mora modernizirati svoje policijske strukture. To podrazumijeva izgradnju kapaciteta, nabavku nove opreme, organiziranje obuka te jačanje razmjene obavještajnih informacija među svim akterima pravosudnog sektora“, kazao je Thomas Busch, zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH. „Dosljedna primjena ILP modela osiguraće Bosni i Hercegovini sposobnost da provodi robusne, holističke i efektivne strategije za prevenciju kriminala“.

Ova inicijativa dio je projekta Misije OSCE-a u BiH pod nazivom „Unapređenje policijsko-obavještajnog rada u suzbijanju ozbiljnih sigurnosnih prijetnji i krivičnih djela“, koji se provodi uz velikodušnu podršku Njemačke, Norveške, Lihtenštajna, Turske, Austrije i Luksemburga.

More than 50 representatives from the BiH High Judicial and Prosecutorial Council, law enforcement agencies, and institutions across the country gathered in Jahorina for a workshop organized by the OSCE Mission to BiH titled “Instituting and Facilitating Regular Inter-agency Meetings and Briefings Between Agencies and Prosecution”.

The workshop’s primary objective was to address structural requirements and to improve inter-agency co-operation by establishing ILP relevance, ensuring consistent use of criminal intelligence information and analyses in criminal proceedings as well as facilitating regular meetings and briefings between law enforcement agencies and the prosecution.

“To successfully establish an Intelligence-led Policing (ILP)-based framework, Bosnia and Herzegovina needs to modernize its law enforcement structures. This involves capacity building, acquiring new equipment, providing training, and fostering improved criminal intelligence exchange among all stakeholders in the justice sector,” said Thomas Busch, Deputy Head of the OSCE Mission to BiH. “Consistent application of ILP approaches will ensure that Bosnia and Herzegovina is well-equipped to implement robust, holistic, and effective crime prevention strategies.”

This initiative is part of the OSCE Mission to BiH project titled “Enhancing Intelligence-led Policing to Combat Serious Security Threats and Crimes,” implemented with the generous support of Germany, Norway, Liechtenstein, Türkiye, Austria, and Luxembourg.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button