ističemonaslovnaRegija BiračVijesti

Investicione aktivnosti: Domaća pamet i znanje došli do punog izražaja i na najnovijim projektima kompanije “Alumina”

Kompanija „Alumina“ ima sreću da ima i dobre stručnjake i dobre menadžere i dobre radnike. Ovim riječima predsjednika Upravnog odbora Zorana Stevanovića je na najbolji način oslikana snaga kolektiva, koji je, zahvaljujući svojim kadrovima, u proteklom periodu, realizovao mnoge značajne projekte, koji, osim što su promijenili lice fabrike, doprinijeli i proširenju proizvodnog programa, zahvaljujući kome se „Alumina“ pozicionirala na svjetskoj i evropskoj mapi probirljivog i zahtjevnog tržišta kao respektabilan i pouzdan poslovni partner.

Domaća pamet i znanje došli su do punog izražaja i na najnovijim projektima koji su u toku u fabrici. Pomoćnik direktora za održavanje i investicije u kompaniji „Alumina“ Gordan Vuković kaže:

„Iza svih naših projekata apsolutno stoje ljudi, bez njihove dobre organizacije ne bi se praktično moglo ništa uraditi. Zahvaljujući kadrovskom potencijalu naših zaposlenika, prije svega inženjerskog i majstorskog kadra, uspijevamo mnogo toga sami da uradimo. Kompanija se uglavnom oslanja na sopstvenu radnu snagu, gdje smo se dokazali u prethodnim investicionim projektima, pokazujući spremnost da se suočimo sa svim izazovima koji se pojavljuju tokom investicionih radova“, ističe Vuković, podsjećajući da se upravo kroz razne poslovne izazove godinama sticalo iskustvo na koje su uspješno mogli da odgovore kadrovi ove fabrike.

U toku 2023. godine, prema riječima Vukovića, u nove projekte kompanija „Alumina“ investirala je oko 10 miliona KM.

Krajem prošle godine završena su i puštena u rad dva nova reaktora za proizvodnju silika gela u sektoru „Alusil“.

„Sa stanovišta svih faza elektrike, mašinstva i automatike, radi se o dvije složene linije, zapravo riječ je o kompleksnoj opremi, koju smo praktično uradili sopstvenim snagama, počev od projektovanja, odnosno izrade tehničke dokumentacije i najvećeg broja dijelova, dok smo samo jedan dio opreme kupovali od naših dobavljača“, kazuje Vuković, dodajući da je završetak ovog projekta i puštanje u rad instalisane opreme sa dva nova reaktora, omogućilo povećanje kapaciteta proizvodnje silika gela za oko 30 odsto.

U toku prošle godine u fabričkom krugu „Alumine“, u okviru pogona za proizvodnju fino precipitiranih hidrata, izgrađena je još jedna linija za prijem i istakanje gotovih proizvoda sa pripadajućim silosima.

Vuković kaže da su na ovom proizvodnom objektu u završnoj fazi radovi na instaliranju sedme linije za proizvodnju fino precipitiranih hidrata, što će omogućiti povećanje proizvodnog kapaciteta za 10.000 tona godišnje.

„Moram da istaknem da smo sve ključne uređaje uradili kod nas, sa našim kadrovima, počev od faze projektovanja, pa do samog izvođenja i montaže opreme“, naglašava Vuković.

Jedno od važnih postrojenja na ovoj novoj liniji je mlin cjepiva, koga smo, kaže Vuković, sami isprojektovali i izradili, odnosno uradili kompletnu tehničku dokumentaciju.

Vuković pojašnjava da troškovi izrade ovog uređaja iznose oko 240.000 KM, a da smo ga, recimo, nabavljali na tržištu mlin cjepiva bi koštao oko 600.000 KM.

Takođe, višestruko će biti umanjeni i troškovi trakstog filtera, takođe jednog od ključnih uređaja koji se radi u okviru ovog investicionog projekta. I ovaj uređaj je djelo naših ljudi – od projektovanja do izrade i montaže uključeni su isključivo kadrovi fabrike.

U završenoj fazi je i izrada sušare hidrata, isto tako veoma bitnog postrojenja za buduću sedmu liniju proizvodnje FPH.

„Posljednju sušaru koju smo kupovali koštala je oko 650.000 evra. Odlučili smo da sami pravimo ovo postrojenje i izrada nove sušare je u završnoj fazi“, kazuje Vuković.

On naglašava da su u svemu ovome veliki doprinos imali naši projektanti. Kako kaže, inženjerski tim Tehničkog biroa je uspio sve ove uređaje, koje smo ranije isključivo kupovali i izdvajali značajna finansijska sredstva, da isprojektuje, dakako po njihovom uzoru, tako da će se ostvariti velike uštede kad je u pitanju izgradnja sedme linije FPH.

„Ključna stvar su inženjeri u Projektnom birou koji su te uređaje snimili i isprojektovali i na određeni način uradili dokumentaciju na osnovu koje smo, potom, mogli da pokrenemo njihovu izradu u našoj Mašinskoj radionici, kao i nabavku pojedinih rezervnih dijelova kod naših dobavljača. Tako, da počev od samog našeg Razvoja, koji je, naravno, dosta pomogao u definisanju ovog projektnog zadatka za izradu ove opreme, zatim Tehničkog biroa koji je, u saradnji sa inženjerima iz Održavanja, sve to isprojektovao, do same proizvodnje u Mašinskoj radionici.

Veliki dopirnos u izvođenju mašinskih, elektro i radova automatike imali su sektori Mašinskog održavanja i Elektro održavanje i automatike. Sve poslove oko elektro postrojenja i automatike preuzeli smo sami da izvodimo i radimo uspješno sa tom našom ekipom inženjera. Jednom riječju, svako je dao svoj doprinos u svom dijelu i mi smo uspjeli da napravimo uređaje i opremu koji su za nas višestruko jeftiniji, a obavljaće funkciju isto kao oni koje smo ranije kupovali i skupo plaćali“, govori Vuković.

Među novim projektima koji se realizuju u kompaniji „Alumina“ je i izgradnja bazena za neutralizaciju otpadnih voda u sektoru “Alusil”. Radi se o veoma značajnom objektu sa aspekta ekologije i na ovaj način biće riješen problem lužnatih otpadnih voda sa pogona za proizvodnju zeolita i kiselih otpadnih voda sa pogona za proizvodnju silika gela. Ovdje je završen veći dio građevinskih radova.

U sklopu pogona HPV-e, gradi se objekat u kome će biti smještena oprema za dobijanje demineralizovane vode postupkom reverzne osmoze. Urađena je betonska noseća konstrukcija, predstoji izgradnja postrojenja „tankvane“, gdje će biti smještene posude „demi vode“ i druga oprema neophodna za ovaj proces rada.

„Kompletna linija za proizvodnju deminiralizovane vode novim postupkom je naručena iz Kine i uskoro očekujemo isporuku i instaliranje opreme u novoizgrađenom objektu“, kazuje Vuković.

Pored ovih najznačajnijih projekata, u protekloj godini je dosta bilo i manjih investicija, koje su se odnosile na razna unapređenja u proizvodnji, prije svega u pogledu smanjenja troškova i unapređenja kvaliteta proizvodnje.

„Svaki zahtjev i prijedlog koji smo dobili od sektora Razvoja i Proizvodnje, u smislu promjene određene opreme, ali i izgradnje nove opreme, kako bi se povećao kapacitet, odnosno poboljšala ekonomičnost i kvalitet proizvoda, je uspješno realizovan, od projektovanja do izvođenja konkretnih radova“, navodi Vuković.

Svakako, naglašava Vuković, postoji još puno prostora da mi unaprijedimo svoj rad kako bi još više bili ekonomičniji i kvalitetniji, i kako bi išli u korak sa vremenom i novim procesima. Naravno, za to su potrebna određena ulaganja, prije svega u obnavljanje mašinskog parka sa novim savremenim uređajima, poput CNC mašina i drugih uređaja za mašinsku obradu, kako bi uspjeli da budemo još efikasniji i bolji u svom radu.

U svemu ovome, pojašnjava Vuković, jedno od ključnih pitanja, ne samo kompanije „Alumina“, nego i svih drugih koji se bave nekim poslom, odnosi se na ljudske resurse.

„Obezbijediti kvalitetnu radnu snagu, praktično znači zadržati postojeći kvalitet i raditi na razvoju novih ljudskih potencijala, odnosno na obuci mladih kadrova kako bi se nastavilo raditi uspješno i kvalitetno“, naglašava Vuković, što je, po njegovom mišljenju, jedno od ključnih pitanja i zadatak samog menadžmenta kompanije na kome se radi.

Kad je u pitanju budućnost fabrike, Vuković kaže da postoje veliki i značajni razvojni planovi. Od razvoja novih proizvoda, zatim u dijelu snabdijevanja sirovinama, prije svega krečom, do oblasti energetike.

„Kompanija će morati odrediti svoju politiku u sferi energetike, jer je situacija u svijetu, zbog globalnih prilika u pogledu energije, jako komplikovana i nestabilna sa svim vrstama energenata, i čvrstih goriva i gasa. U narednom periodu, dakle, očekujemo nove projekte na kojima će se intenzivno raditi“, zaključuje Gordan Vuković, pomoćnik direktora za održavanje i investicije u kompaniji „Alumina“.

+3

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button