ističemonaslovnaRegija BiračRepublika SrpskaVijesti

ШГ “Милићи” :Kоличина и квалитет трупаца испоручених “Солигни” неупитни

Реагујући на објаву предсједника компаније и групације “Боксит” Милићи мр Рајка Дукића, да ШГ “Милићи” не испоручује довољне количине трупаца фабрици “Солигна”, која послује као дио групације “Боксит”, те да се, како се наводи на ФБ профилу “мр Рајко Дукић”, количина испоручених трупаца поменутој фабрици смањује из године у годину, директор ШГ “Милићи” Зоран Kипић доставио је допис у којем наводи да изнесене тврдње нису тачне.

Допис преносимо у цјелости.

шг милићи - зоран кипић

Поштовани,

на друштвеној мрежи Фејсбук, у власништву компаније Мета, на страници јавне личности: мр Рајко Дукић, који иступа у својству предсједника компаније и групације „Боксит“, дана 05.02.2024. године објављен је текст под називом: Умовање здравог разума или ,,ко ће коме ко свој своме“, који су пренијели одређени локални и регионални портали и медији.

У тексту је, између осталог, наведено да се предузећу ,,Солигна“ д.о.о. Милићи (дио групације „Боксит“) количина букових трупаца која се одобрава од стране шумарства последњих година рапидно смањује, да Вам ,,локално“ шумско газдинство испоручује нешто више од 1500,00 м3,а што је 10% наше производње на годишњем нивоу, да сте били у заблуди када сте мислили да валоризацијом шумског богатства развијате дрвну индустрију и да Вас „остављајући“ без трупаца на вулгаран и неписмен начин оспоравамо.

Вјерујући да нисте упућени у тачне и егзактне податке о пословању између ШГ ,,Милићи“ Милићи и „Солигна“ д.о.о. Милићи, принуђени смо ради заштите угледа шумског газдинства и запослених, као и због евентуалних будућих Ваших иступа на предметну тему, да Вас информишемо следеће:

            – Одобравање количина шумских дрвних сортимената врши Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, једном годишње, према задатим критеријумима једнаким за све и на основу података које им Ви доставите, а никако ШГ ,,Милићи“ Милићи.

Дакле, уколико сте незадовољни количином одобрених шумских дрвних сортимената, обратите се ресорном министарству, без да за то јавно критикујете наше шумско газдинство.

ШГ ,,Милићи“ Милићи, од стране ЈПШ ,,Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац буде задужено да испоручи дио одобрених количина шумских дрвних сортимената, углавом највећи дио за локалне и стратешке дрвопрерађиваче, у које спада и ,,Солигна“ д.о.о. Милићи, а остали дио количина шумских дрвних сортимената испоручују друга, углавном територијално ближе гравитирајућа шумска газдинства.

Не знамо која Вам је количина одобрена у другим шумским газдинствима или колика Вам је укупно одобрена количина шумских дрвних сортимената одобрена од стране ресорног министарства, нити нам је таква информација битна, али нам је веома битно да Вам пренесемо стварну информацију о количини и квалитету трупаца букве који су Вам одобрени и испоручени из ШГ ,,Милићи“ Милићи  у 2023. години, као и свим претходним годинама, за случај да стварне информације о пословању менаџмент ,,Солигна“ д.о.о. Милићи није адекватно пренио мр Рајку Дукићу, чиме га је довео у заблуду да објави нетачне и паушалне податке, којима смо најблаже речено затечени и непријатно изненађени.

Према Уговору, број: 173/23-М од 03.01.2023. године, обавезани смо да Вам, уз одложено плаћање од 60 дана и достављене мјенице, испоручимо 1600 м3 трупца букве, што представља 28% укупно планиране производње трупаца букве ШГ ,,Милићи“ Милићи ( уколико извођачи радова изведу радове у шумарству у обиму од 100%), а никако 10% како стоји у Вашем тексту.

Закључно са 31.10.2023. године, испоручено Вам је 1533,03м3 трупца букве или 95,81% од укупно уговорене годишње количине, када сте изашли из валуте плаћања (нисте платили трупце у одложеном року од 60 дана). Почев од 31.10.2023. године, па све до   31.12.2024. године, нисте  измирили дуговања у уговореном року од 60 дана, која су на дан 31.12.2023. године износила 21.328,57 КМ, чиме сте сами себе елиминисали од даље испоруке трупаца букве.

У више наврата менаџмент ,,Солигна“ д.о.о. Милићи је упозорен, да нема могућности преузимања трупаца букве уколико је пробијена валута плаћања од 60 дана и да је ШГ ,,Милићи“ Милићи дужно да пусти мјенице одмах по кашњењу у плаћању.

Мјенице Вам нисмо пустили, поштујући Вас као стратешког и битног пословног партнера иако смо имали основ, а Ви и поред тога нисте извршили обавезу плаћања, чиме сте сами себе онемогућили да преузмете шумске дрвне сортименте у обиму од 100%, па чак и да потпишете Анекс уговора и да Вам буду испоручене додатне количине.

Дакле, по питању количине трупаца букве није проблем у ШГ ,,Милићи“ Милићи, већ у менаџменту ,,Солигна“ д.о.о. Милићи и у непоштовању уговорених обавеза од стране купца по питању плаћања у уговореном року, осим ако нисте помислили да се шумски дрвни сортименти могу плаћати конзумним јајима.

По питању квалитета трупаца букве, подаци су још поразнији по Вас, а који у најбољем свјетлу показују наш домаћински однос према Вама као локалном и стратешком дрвопрерађивачу, и они су следећи:

према уговору за трупце букве, број:173/23-М од 03.01.2023. године,били смо у обавези да Вам испроручимо: 174 м3 трупца букве I класе, аиспоручили смо 681,30 м3, затим 482 м3 трупца букве II класе, аиспоручили смо 474,81 м3, те 870м3трупца букве III класе, аиспоручили смо 363,72 м3 и  74 м3 трупца букве Ф и Л класе, а испроручили смо 23,06 м3.

Дакле, преузели сте најквалитетније трупце букве, много квалитетније од уговорених, од локалног газдинства, у времену када сви купци из ваше бранше на сав глас причају како успјешно послују и како би мијењали све количине трупца букве из других газдинстава за трупце букве из ШГ ,,Милићи“ Милићи, а пишете да не можете да послујете позитивно и да Вас ми у томе спријечавамо, умјесто да прихватите властити пословни неуспјех, извршите анализе и утврдите ко или  шта је унутар предузећа ,,Солигна“ д.о.о. Милићи одговоран за стање у којем се налази предузеће.

– Везано  за трупце четинара, према уговору, број: 1202/23-M од укупно уговорених 500м3 трупца јелеиспоручено је 125,73м3, апрема уговору, број:  1204/23-М,од укупно уговорених 200м3 трупца смрче испоручено је 197,33м3.   Преостале уговорене количине, никада нисте преузели и поред наших бројних и свакодневних позива за утовар, а чак сте игнорисали наше Обавјештење о сторнирању количина, број: 11.26/0934-2998/23 од 22.11.2023. године (према члану 7. уговора).

            На основу свега напријед наведеног, имајући у виду да ШГ ,,Милићи“ Милићи послује јавно, транспарентно, домаћински, у складу са законским и интерним процедурама, актима и одредбама, у свему томе поштујући и подржавајући све локалне,  стратешке и остале купце, предлажемо Вам да се у комуникацији са ШГ ,,Милићи“ Милићи оканете друштвених мрежа, политиканства, као и  да не износите ставове који не одговарају стварном и чињеничном стању или  омаложавате пословне партнере изношењем паушалних и полуинформација и писањем оваквих текстова.

            Такође Вам предлажемо да пословну комуникацију вршимо на адекватан начин, писаним документима и дијалогом а не монологом или преко друштвених мрежа и медија, односно, да се поштујемо  и да сарађујемо на устаљени начин коресподенције између пословних партнера и привредних субјеката.

            На крају, као што се величате и хвалите позитивним пословним резултатима и исте приписујете искључиво Вама, тако исто и за несупјехе тражите кривца у себи, без да неосновано тражите кривца у другим…

С поштовањем,

в.д.директора

Кипић Зоран, дипл.инж.шум.

Допис је упућен и на адресу компaније “Боксит” и “Солигна” д.о.о.

Објаву под насловом : “УМОВАЊЕ ЗДРАВОГ РАЗУМА ИЛИ „КО ЋЕ КОМЕ КО СВОЈ СВОМЕ“ на ФБ профилу “мр Рајко Дукић” можете прочитати ОВДЈЕ. или на интернет страници компаније “Боксит”.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button