ističemonaslovnaRegija BiračVijesti

Gradonačelnik Zvornika: “Građanska patrola” značajno ubrzala rješavanje komunalnih problema

Aplikacija “Građanska patrola” je softversko rješenje koje je kompanija DVC Solutions poklonila lokalnim zajednicama u Zvorniku i Palama sa ciljem da se građanima omogući aktivno učestvovanje u rješavanju komunalnih problema. Besplatna je i prijave o problemima i nepravilnostima koje građani upute su anonimne.

Čak 324 prijave zaprimljene su od početka korištenja aplikacije u Zvorniku, sa 78% efikasnosti rješavanja prijavljenih problema. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika, kaže da je ovaj postotak impresivan i zadovoljan je trenutnim procesom digitalizacije.

“Aplikacija ‘Građanska patrola’ je izuzetno koristan digitalni servis koji omogućava građanima da prijavljuju komunalne probleme iz svog okruženja putem mobilnog telefona, 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici i to direktno odjeljenju Gradske uprave ili komunalnom preduzeću koje je nadležno za njihovo rješavanje. Time se značajno skraćuje vrijeme od uočavanja do prijave, ali i do rješavanja konkretnog komunalnog problema. Problemi iz kategorija nepropisno parkiranje na zelenim površinama i obilježenim javnim parking mjestima, nepropisno odlaganje otpada i odvoz otpada, rješavaju se u najkraćem roku, često i za par sati. Ipak, njihova učestalost nas upućuje na potrebu za pronalaženjem sistemskih rješenja i unapređenjem stanja u ovoj oblasti. Tako Gradska uprava intezivno radi na povećanju broja javnih parking mjesta i planira izgradnju reciklažnog dvorišta. Jednom sedmično se sastajem sa načelnicima odjeljenja gdje razgovaramo i o tome kako da postanemo još efikasniji u rješavanju prijavljenih problema”, izjavio je gradonačelnik Ivanović.

Iako postoji nekoliko pametnih inicijativa u Bosni i Hercegovini, po riječima gradonačelnika, za Zvornik je najznačajniji projekat “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”, koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa kompanijama Lanaco i DVC Solutions i udruženjem Bit Alijansa. Bitno je istaći da je zahvaljujući ovom projektu formiran Forum pametnih gradova Bosne i Hercegovine u kojem aktivno učestvuje i Grad Zvornik.

“Uz podršku konsultanata angažovanih na projektu ‘Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH’, urađena je Procjena spremnosti za digitalnu transformaciju iz koje je proizašla Mapa puta digitalne transformacije grada Zvornika. Riječ je srednjoročnom planskom dokumentu. Do sada smo najviše radili na stvaranju pravne osnove, izgradnji infrastrukture podataka i uspostavljanju digitalnih servisa. Krenuli smo od implementacije zakonskog okvira za zaštitu podataka o ličnosti i izrade skupova otvorenih podataka za budući portal otvorenih podataka. Uspostavili smo Geografski informacioni sistem (GIS), te pokrenuli aplikacije ‘Parking’ i ‘Građanska patrola'”, objasnio je Ivanović govoreći o ključnim inicijativama i akcionionim planovima koji su do sada implementirani ili su u planu.

Što se tiče planova za dalji razvoj digitalnih inovacija u Zvorniku, u narednom periodu će se raditi na realizaciji Mape puta digitalne transformacije grada Zvornika, dok će prioritet biti projekti koji se odnose na unapređenje organizacione i tehnološke infratrukture te promjenu poslovnih procesa u skladu sa principima digitalne transformacije.

“Istovremeno ćemo raditi na identifikaciji najviše korištenih usluga Gradske uprave kako bismo uspostavili najmanje po jednu digitalnu uslugu za građane i privredu. Tokom izrade Mape puta digitalne transformacije organizovane su fokus grupe. Izbor usluga koje će biti digitalizovane zavisiće od frekventnosti njihovog korištenja, ali i rezultata ankete građana i privrede”, rekao je Ivanović.

Prema riječima gradonačelnika, digitalni ekosistem na području grada Zvornika nije dovoljno razvijen. Jedna srednja škola obrazuje učenike u struci elektrotehnika za zanimanje tehničar računarstva i programiranja. Druga srednja škola obrazuje učenika u struci gimnazija na računarsko-informatičkom smjeru, a u struci ekonomija za zanimanje poslovno-informatički tehničar.

“Na posljednjoj sjednici Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje grada Zvornika, data je inicijativa da se od školske 2025/2026 godine u struci ekonomija uvede zanimanje tehničar digitalnog marketinga. Takođe, na sjednici Privrednog savjeta grada Zvornika inicirano je formiranje Viber grupa kao digitalni kanal komunikacije sa privredom. Sa jednim preduzećem smo potpisali smo ugovor o saradnji sa ciljem pružanja IKT usluga preduzećima sa područja grada Zvornika. Započeli smo razgovore sa još jednim preduzećem na temu organizacije IKT obuka za nezaposlena lica sa područja grada Zvornika. Pored toga, u partnerstvu sa jednom lokalnom i jednom međunarodnom nevladinom organizacijom radimo na uspostavljanju poslovnog inkubatora koji će biti mjesto za razvoj i IKT preduzetničkih ideja”, zaključio je Ivanović.

Treba imati u vidu da lokalne zajednice ne mogu same iznijeti proces digitalne transformacije i neophodna im je podrška viših organa vlasti, akademske zajednice i donatorskih organizacija. Potreban je i zakonski okvir, kao i pomoć u razvoju ljudskih kapaciteta i izgradnji tehnološke infrastrukture. To su sve preduslovi za implementaciju pametnih rješenja i uspostavljanje kompletnih digitalnih servisa u skladu sa potrebama i očekivanjima građana i privrede.

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button