ističemonaslovnaRegija BiračServisne informacije

Javni poziv za dodjelu priplodnih muških jagnjadi “Il de France” otvoren do 05.aprila

Opština Milići je raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu priplodnih muških jagnjadi “Il de France”. Poziv ostaje otvoren do 05.aprila.

На основу Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње за 2024. годину,  бр. 02-020-13/24, од дана 14.02.2024. године општинска управа општине Милићи, Начелник општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева за додјелу приплодних мушких јагњади расе „IL de France“ уз суфинансирање

I   ПРАВО УЧЕШЋА

Право  на учешће у Јавном позиву имају пољопривредни произвођачи који се баве овчарством са подручја општине Милићи које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице.

 II  УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИПЛОДНИХ МУШКИХ ЈАГЊАДИ

Подносилац  захтјева  треба да испуњава следеће услове:

 1. Да се бави овчарством и да посједује минимално 20 оваца,
 2. Да има одговарајући објекат за смјештај оваца,
 3. Да има пољопривредно земљиште погодно за узгој оваца,
 4. Да суфинансира 30% од набавне цијене приплодног овна (240,00 КМ).

Oпштинска управа општине Милићи је носилац активности везаних за реализацију Пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИПЛОДНИХ МУШКИХ ЈАГЊАДИ

Критеријуми за бодовање подносилаца захтјева:

 1. погодност властитог земљишта за узгој оваца

(утврђује Комисија на лицу мјеста),  1-5 бода,

 • слаби услови ( слаби смјештајни услови, лоша испаша, посједовање стада – 20 оваца ) 1 бод
 • добри услови (посједовање земљишта за испашу, штала, посједовање стада – 21 до 50 оваца)        3 бода,
 • јако добри услови (изграђена зидана штала, посједовање пашњака, посједовање стада – преко 50 оваца) 5 бодова. 

Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују адекватне услове за смјештај и узгој оваца (не посједује шталу за смјештај оваца, не посједује добру испашу и др.) неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

б) додатни бодови:

Потврда са Бироа:

            -Подносилац захтјева има потврду са Бироа – 5 бодова

            -Потврда са Бироа за сваког члана домаћинства доноси по 2 додатна бода,

            -Подносилац захтјева нема потврду са Бироа – 0 бодова.

Кућна листа:

            -За сваког додатног члана домаћинства по 1 бод.

Године старости:

            -18-35          3 бода

            -36-50          2 бода

            -51 и више  1 бод                                            

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус младе особе и жене. Сваки кандидат може добити једно мушко грло.     

Максималан број корисника који ће бити одабрани путем овог јавног позива је 12.

Право пријаве на конкурс имају сви пољопривредни произвођачи који се баве овчарством старији од 18 година са подручја општине Милићи.

Документа која је потребно доставити приликом пријаве на Јавни позив::

 1. Захтјев,
 2. Копија личне карте,
 3. Кућна листа,
 4. Потврда са бироа
 5. Овјерена изјава да ће обезбиједити учешће у пројекту од 30% – 240,00 КМ и да приплодно грло неће отуђити у року од 2 године

.

IV  ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу приплодних мушких јагњади  именоваће Начелник општине.

Задатак Комисије је:

 • преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе  крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање те исту доставља начелнику општине Милићи.

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје начелник општине.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине и службеној wеb страници Општине Милићи.

НАПОМЕНА:

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети у шалтер сали општине Милићи и заједно са документацијом предати у затвореној коверти на протокол општине Милићи са назнаком „За јавни позив за додјелу приплодних мушких јагњади“, а рок за подношење захтјева је 15 дана, од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања општине Милићи, wеb страници општине Милићи  www.opstinamilici.org  и огласној табли општине Милићи.

Све додатне информације могу се добити у канцеларији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Милићи – контакт особа Дејан Голић, или на број телефона 056/745-450 сваким радним даном од 07:00-15:00 часова.

НАПОМЕНА: Јавни позив остаје отворен од 22.03.2024. године 05.04.2024. године до 15:00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.   

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button